Jobbet "Er du til akutte patienter – en unik mulighed for at kombinere det med sygepleje til højtspecialiserede ortopædkirurgiske patienter" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi er en spændende ortopædkirurgisk klinik, med mange unge patienter.   
Vi yder sygepleje til patienter indenfor følgende højtspecialiserede områder i ortopædkirurgien; tumor, - ryg,- traume,- hånd og alloplastikkirurgi, herudover har vi 6 semi-intensive senge. 
 
Stilling på 32 - 37 timer/uge i skiftende vagter med start 1.maj 2019 eller hurtigst muligt.  
Weekendarbejde hver 3. uge i 12 timers vagter.  
 
Vi er en spændende ortopædkirurgisk klinik, bestående af højtspecialiserede områder indenfor ortopædkirurgien. Vi lægger stor vægt på høj faglig kvalitet og udvikling af sygepleje til den ortopædkirurgiske patient. I afsnittet er der mulighed for både at yde sygepleje til akutte og elektive patienter. Vi har et højt patientflow i afsnittet. Der er mange muligheder for at udvikle mange forskellige sygeplejefaglige kompetencer hos os. 
 
Ortopædkirurgisk sengeafsnit 
Vi behandler og yder sygepleje til patienter fra hovedsagelig Øst Danmark, Færøerne og Grønland indenfor højtspecialiserede områder i ortopædkirurgien. Vi lægger stor vægt på høj faglig kvalitet og udvikling af sygepleje til den ortopædkirurgiske patient. 
 
Vi har 5 sektioner bestående af: 
 • Tumorsektion, patienter med tumorer i knogler og/eller bløddele 
 • Rygsektionen, specialiseret rygkirurgi samt patienter med rygfrakturer og tumorer med/uden rygmarvsskade 
 • Traumesektionen, multitraumatiserede patienter fra hele Østdanmark 
 • Alloplastik sektionen, patienter med komplekse problemstillinger i forhold til infektion i eller flergangs revidering af hofte-og  knæalloplastik 
 • Håndkirurgi og Børneortopædi – børnene er indlagt på Børne-Ungeklinikken i JulianeMarieCentret 
Herudover har vi 
Semi-intensiv, komplekse, svært syge ortopædkirurgiske patienter, der er hæmodynamisk eller respiratorisk ustabile med behov for øget monitorering. 
 
Afsnittet består af 42 senge, hvoraf de 6 er semiintensive senge. 
 
Hvem er vi: 
Vi er et sengeafsnit der er godt og positivt i gang med en fusion af to sengeafsnit, hvor inddragelse af personalet er i fokus. Vi er også i gang med at ændre vores sygeplejefaglige organisering, således at der bliver særlig fokus på ledelse og udvikling, så vi kan understøtte din hverdag bedst muligt. 
Sygeplejen til de patienter der er indlagt på vores afsnit, gør det muligt at udvikle sig indenfor for mange forskellige facetter af sygeplejen. Herudover har vi også en velfungerende studie-unit. 
Vi har i en periode haft nogle vakante stillinger, men til trods herfor har personalet et stort engagement, og lige nu er vi i gang med en opbygning af afdelingen og vil gerne invitere dig med.  
 
Vi tilbyder: 
 • Et afsnit bestående af 42 senge, heraf 6 semiintensive senge med særlig monitorering af den komplekse og svært syge patient. Du vil blive oplært til alle patientkategorierne, men vi sikrer at du også opnår erfaring i sygepleje til semi-intensive patienter. 
 • Et stort patient-flow  
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer, som står klar til at hjælpe dig 
 • En individuelt tilrettelagt introduktion, hvor du danner makkerpar med 2 erfarne sygeplejersker i 8 uger. 
 • Medindflydelse på egen vagtplan 
 • Et godt arbejdsmiljø, som vi alle værner om, og vi lægger vægt på, at hverdagen og vagterne er præget af et godt kollegialt samarbejde. Hos os er der i alle vagter en god kollega at sparre med 
 • Interne og eksterne kurser for både nye og erfarne sygeplejersker. Herunder efteruddannelse indenfor specialet med fokus på sygepleje til de særligt observationskrævende patienter. Hvis du ønsker at engagere dig i vores studie-unit, kan vi tilbyde en klinisk vejlederuddannelse 
 • Kompetenceudvikling indenfor såvel grundlæggende sygepleje som sygepleje til vores komplekse og svært syge patienter – dette jf. vores målrettede kompetenceprogram, som understøtter din faglige og personlige udvikling  
Vi søger dig, der:  
 • Har en stor interesse for sygepleje til den ortopædkirurgiske patient samt akut sygepleje 
 • Vil være med til at tilrettelægge sygeplejen individuelt med patient og pårørende med stor vægt på patientinvolvering, kontinuitet og effektivitet 
 • Evner at bevare roen, kan skabe et hurtigt overblik og prioritere mellem opgaverne 
 • Har evnen til at arbejde selvstændigt, såvel som i team 
 • Kan tage initiativ i hverdagen til at optimere patientforløb samt bidrage til patientsikkerhed 
 • Dig som ser mulighederne og gerne vil sygepleje 
Hvis du har lyst til at besøge os, er du meget velkommen! Du kan altid ringe til afdelingssygeplejerske Line Holm Knudstrup for at høre nærmere tlf. 35 45 87 96  
 
Ansøgningsfrist: 26. april 2019, kl. 08.00.
Samtaler afholdes løbende. 
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.