Jobbet "Vi søger Social- og sundhedsassistenter" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Vi er et spændende ortopædkirurgisk afsnit, bestående af højtspecialiserede områder indenfor ortopædkirurgien. Vores patienter spænder bredt i kompleksitet og vi har en del yngre patienter. Kom og få muligheden for at yde god grundlæggende pleje. 
 
Vi søger 2 social og sundhedsassistenter i fast stilling på 32 - 37 timer/uge i skiftende vagter med start 1. juni 2019 eller hurtigst muligt. Weekendarbejde hver 3. uge i 12 timers vagter.  
 
Vi har 5 sektioner bestående af: 
 • Tumorsektion: patienter med større og mindre tumorer i knogler og/eller bløddele. Operationerne er diagnostiske og eller radikale. 
 • Rygsektion: scoliosekirurgi, metastasekirurgi samt frakturkirurgi hvor der kan være akut rygmarvsskade 
 • Traumesektion: patienter med et eller flere brud efter ulykke. De kan have pådraget sig organskader også. Traumatiske og iskæmiske amputationer og patienter med nekrotiserende fascitis. 
 • Alloplastiksektion: patienter med komplekse problemstillinger i forhold til knæ og hoftealloplastik. Det kan være infektion eller flergangs revideringer. 
 • Børn/Håndsektion: Akutte håndskader og korrigerende senekirurgi. 
Afsnittet består af 42 senge, hvoraf de 6 er semiintensive senge. Her varetages, i tæt samarbejde med kirurger og anæstesiologer, den akutte behandling af komplekse ortopædkirurgiske patienter, der er har et øget behov for monitorering. 
 
Hvem er vi: 
 • Vi er et sengeafsnit der er godt og positivt i gang med en fusion af to sengeafsnit, hvor inddragelse af personalet er i fokus. Frem til den 1. marts 2019 var vi to afsnit og nu er vi et stort afsnit. Fusionen er et led i forberedelsen af vores flytning til et moderne og nyt sengeafsnit i Rigshospitalets Nordfløj i januar 2020. 
 • Vi er i gang med at ændre vores sygeplejefaglige organisering, således at der bliver særlig fokus på ledelse og udvikling, for at vi kan understøtte din hverdag bedst muligt. 
 • Bredden og kompleksiteten i sygeplejen til patienter hos os, gør det muligt at udvikle sig indenfor for mange forskellige facetter af sygeplejen. Vi lægger stor vægt på at alle faggruppers kompetencer anvendes bedst muligt. 
Vi har vakante stillinger, men til trods herfor har personalet et stort engagement, og lige nu er vi i gang med en opbygning af afsnittet og vil gerne invitere dig med.  
 
Vores patienter kommer fra: 
 • Traumecenteret eller fra en af de tre intensivafdelinger til akut behandling  
 • Hospitaler i hele Danmark til akut behandling 
 • Færøerne og Grønland til akut og planlagt kirurgi inden for alle sektioner 
 • Hjemmet til specialiseret kirurgi indenfor alle sektioner 
I hverdagen arbejder vi ud fra værdierne i Ortopædkirurgisk Klinik 
 • Ansvarlighed 
 • Åbenhed 
 • Professionalisme 
 • Respekt 
 • Faglig stolthed 
 • Udvikling 
 • Omsorg.  
Det gør vi ved at: 
 • Være ærlige overfor hinanden 
 • Give ros og modtage faglig feedback og gode råd 
 • Bruge hinandens faglige og personlige ressourcer 
 • Prioritere tid til nye kolleger, elever og studerende 
Som social- og sundhedsassistent vil du varetage kliniske sygeplejeopgaver som f.eks: 
 • personlig hygiejne, ernæringsscreening, måling af vitale værdier 
 • tryksårsforebyggelse og mobilisering  
 • medicingivning indenfor aftalte rammer 
 • modtagelse af simple operationspatienter 
 • modtagelse af patienter og klargøring til operation 
 • at varetage den fulde pleje af tildelte patienter i det omfang det er muligt 
Opgaverne løses i tæt samarbejde med en sygeplejerske. 
 
Vi tilbyder: 
 • En individuelt tilrettelagt introduktion, hvor du danner makkerpar med 1-2 erfarne social og sundhedsassistenter 
 • Udvikling af dine kliniske kompetencer bl.a. i vores semi-intensive afsnit 
 • Et stort patient-flow, vi er et afsnit med akut-indtag, så nogle dage er travle og andre mindre travle 
 • En velfungerende studie-unit, hvor de studerende og elevers forløb varetages af faste vejledere i samarbejde med afdelingens kliniske uddannelsesansvarlig. 
 • Et tværfagligt team bestående af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, portører og fysioterapeuter 
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer som både har kort og meget lang erfaring i afsnittet.  
 • Medindflydelse på egen vagtplan 
 • Et godt arbejdsmiljø, som vi alle værner om, og vi lægger vægt på, at hverdagen og vagterne er præget af et godt kollegialt samarbejde. Hos os er der i alle vagter en god kollega at sparre med 
 • Kompetenceudvikling indenfor grundlæggende sygepleje til vores komplekse og svært syge patienter  
Vi søger dig, der:  
 • Har en stor interesse for plejen til den ortopædkirurgiske patient  
 • Vil være med til at tilrettelægge sygeplejen individuelt med patient og pårørende med stor vægt på patientinvolvering, kontinuitet og effektivitet 
 • Evner at bevare roen, kan skabe et hurtigt overblik og prioritere mellem opgaverne i en travl hverdag 
 • Vægter den gode tone og det gode kollegaskab 
 • Har evnen til at arbejde selvstændigt, såvel som i team 
 • Dig som ser mulighederne og gerne vil sygeplejen 
Hvis du har lyst til at besøge os, er du meget velkommen! Du kan altid ringe til afdelingssygeplejerske Line Holm Knudstrup for at høre nærmere tlf. 35 45 87 96  
 
Ansøgningsfrist: den 26. april kl. 08.00,
Samtaler afholdes løbende. 
 
Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.