Jobbet "Projektmedarbejder til implementering af Den Regionale Sterilcentral på hospitalerne i Region Hovedstaden" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Region Hovedstaden er ved at etablere en ny højt automatiseret sterilcentral, der skal betjene regionens hospitaler (undtagen Bornholms Hospital) med genbehandling og levering af instrumenter og proceduresæt. Et af formålene med etablering af den nye sterilcentral er sikring af kvaliteten i henhold til standarderne for styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren og opfyldelse af kravene til genbehandling af steriliserbart udstyr.  
 
Den Regionale Sterilcentral er forankret i et drifts- og implementeringsprogram, som består af en række delprojekter. Et af delprojekterne er implementering af Den Regionale Sterilcentral på hospitalerne. Hospitalerne er selv ansvarlige for at blive klar til at modtage leverancer fra Den Regionale Sterilcentral, men koordineringen mellem hospitalerne og Den Regionale Sterilcentral er ledelsesmæssigt placeret hos Den Regionale Sterilcentral. Hospitalerne og Den Regionale Sterilcentral har et tæt samarbejde med henblik på at gøre hospitalerne klar til den nye regionale funktion. 
 
Implementeringen af Den Regionale Sterilcentral betyder, at hospitalerne fremover skal arbejde ud fra et nyt sterilvareflow. Det nye sterilvareflow påvirker især operationsgangene, men har også indflydelse på andre dele af hospitalet, som alle skal etablere nye arbejdsgange.  
Projektet involverer 6 hospitaler, 30 operationsgange og mange andre funktioner på hospitalerne, og du skal hjælpe med at bevare overblikket og sikre et konstruktivt samarbejde mellem Den Regionale Sterilcentral og hospitalerne 
 
Vi søger en erfaren projektmedarbejder, som skal bistå den koordinerende projektleder for implementering af hospitalerne. Projektet, som du bliver en del af, omhandler implementering af Den Regionale Sterilcentral på hospitalerne i Region Hovedstaden. Det er en udfordrende og kompleks opgave. Du vil komme omkring snitflader til nye hospitalsbyggerier, It-projekt, logistik, operationsafvikling, booking af operationer, økonomi, arbejdsmiljø, kommunikation, planlægning af flytning af instrumenter, risikovurdering, patientsikkerhed, forandringsledelse og meget mere. 
 
Projektets vigtigste opgave er at understøtte hospitalerne i arbejdet med at gøre klar til det nye sterilvareflow på en måde, så fremtidig kvalitet og effektivitet sikres med den lokale løsning. Projektets anden store opgave er at sikre koordinering mellem Den Regionale Sterilcentral, hospitalerne og de interessenter og styregrupper, som har en aktie i projektet. Du vil have en vejledende og understøttende rolle. 
 
Projektmedarbejderen vil arbejde tæt sammen med projektlederen for implementering af Den Regionale Sterilcentral. Vi forventer at opgaverne bliver fordelt således, at projektmedarbejderen vil have mere fokus på den praktiske og udførende del som deltagelse i udvikling af nye flows, test af arbejdsgange, og projektlederen vil få en mere strategisk funktion, men det skal være muligt at supplere hinanden ved ferier og lign. Du vil få indflydelse på opgaverne og en indgående introduktion til opgaven.  
 
Stillingen som projektmedarbejder er en tidsbegrænset ansættelse i to år med mulighed for forlængelse. 
 
Du skal  
 • have uddannelse på master- eller kandidatniveau eller lignende 
 • have indgående kendskab til hospitalsdrift, f.eks. fra stabs- eller direktionsniveau  
 • have god organisationsforståelse og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation 
 • være troværdig og god til at netværke  
 • have en ydmyg tilgang til opgaver og have respekt for hospitalernes arbejde og deres forskelligheder.  
Vi forventer, at du 
 • kan trives i krydsfeltet mellem mange stærke interessenter, som ofte har modsatrettede ønsker og krav  
 • har stor forståelse og respekt for hospitalernes komplekse hverdag og kan inddrage egne erfaringer, som grundlag for fremtidige løsninger, der sikrer både kvalitet og effektivitet 
 • kan prioritere og handle ud fra en kundeorienteret, kvalitetsmæssig og økonomisk synsvinkel 
 • er i stand til at arbejde selvstændigt med opgaver som udspringer af projektet og retter sig mod hospitalerne 
 • går til arbejdet og dine samarbejdspartnere med godt humør og høj professionalisme. 
Ansættelsen er 
 • 37 timer om ugen 
 • Med arbejdstid fortrinsvis i dag tiden, men der kommer perioder, hvor arbejdstiden også vil kunne planlægges til aftenen og weekenden 
 • Tidsbegrænset til 2 år  
 • Der er kontorpladser på Herlev Hospital og Rigshospitalet Blegdamsvej. Du må forvente, at din arbejdsdag ofte foregår på modtagerhospitalerne og tværgående enheder. 
Region Hovedstadens sterilcentral opføres med beliggenhed på to af regionens store akuthospitaler, Rigshospitalet og Herlev Hospital, og bliver verdens mest automatiserede sterilcentral. Den Regionale Sterilcentral vil gradvist åbne fra efteråret 2019, når Den Regionale Sterilcentral overtager ansvar for genbehandling fra det første hospital. Herefter overtages opgaven løbende fra de øvrige hospitaler – et ad gangen.  
 
Hvert delprojekt har egen projektleder, som refererer til en programleder og sekretariatsbetjenes af et fælles projektkontor. Vi kan tilbyde en velfungerende projektafdeling med kreative og innovative kollegaer. Vi er en ny enhed med en arbejdskultur, hvor troværdighed, ansvarlighed, professionalisme og trivsel er værdier, som vi sætter højt. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst indgået med Danske Regioner og relevant organisation. 
 
Vi stiler mod ansættelse hurtigst muligt, og ser frem til at modtage din ansøgning snarest, dog senest den 1. maj 2019.  
Vi forventer at afholde samtaler i uge 20 og 21. 
 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til efter påsken at kontakte koordinerende projektleder Natasja Hansen, natasja.wharja.hansen@regionh.dk, telefon 29 77 87 42 eller programleder Trine Frederiksen, trine.frederiksen@regionh.dk, telefon 51 71 16 17. 
 
Du kan læse mere om Den Regionale Sterilcentral her:  Den Regionale Sterilcentral, Rigshospitalet og her: Den Regionale Sterilcentral, Herlev Hospital