Jobbet "Relations medarbejder" er udløbet

Region Nordjylland

Bostedet Aars: Administrationsteam

Kimbrerparken 42, 9600 Aars

Dit næste skridt
Bostedet Aars søger relations medarbejder
Bostedet Aars søger en relations medarbejder til skiftende vagter dog primært weekend arbejde på 24 timer ugentlig.
Bostedet i Aars er et socialpsykiatrisk tilbud for voksne mennesker med svære psykiske sygdomme. Herforuden er målgruppen karakteriseret ved svære sideproblemer, som f.eks. demens, misbrug, rets foranstaltninger, svær social tilpasning, selvskadende adfærd mv.
Bostedet Aars er et fusioneret tilbud bestående af Bostedet Vestervang og Bostedet Skovvænget.
Du skal i samarbejde med kollegaer og ledelsen medvirke til at samle Bostedet Aars til at det enkelte menneske får de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse. Derfor skal du være en person, der kan naviger i forandringer.
Du er relations medarbejderen:
 
 • Har erfaring med socialpsykiatrien og gerne med målgruppen
 • Forstår at omsætte Region Nordjyllands værdier i praksis
 • Medvirker til inddragelse, er synlig og dialogskabende i alle relationer
 • Sikrer en kultur med fokus på videndeling, samarbejde og dialog
 • Har forståelse for at være en del af en politisk ledet organisation
 • Kan arbejde struktureret og er fleksibel i handlinger og løsninger
 • Kan begå sig skriftligt og mundtligt samt har forståelse for it
   
  Bostedet Aars arbejder overordnet ud fra Specialsektorens værdier – Professionalisme, ordentlighed og lydhørhed, som beskrevet i Specialsektorens idégrundlag (kan downloades på www.rn.dk/Specialsektoren)
Den overordnede målsætning for bostedet i Aars er at medvirke til, at det enkelte menneske får de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse. Der arbejdes bevidst ud fra en rehabiliteringstankegang og et recovery orienteret perspektiv på det enkelte menneskes potentiale for at udvikle sig og tilegne sig nye kompetencer og håndteringsstrategier.
Bostedet i Aars er etableret i et samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og bygger på en fælles vision om at skabe banebrydende muligheder for borgere med psykiske vanskeligheder. Der er særlig opmærksomhed på at skabe muligheder for fællesskab og inklusion og det at skabe et miljø, som er karakteriseret ved nem adgang til deltagelse i aktiviteter og sociale fællesskaber. Her tænkes både på interne fællesskaber mellem borgere/brugere af fælleshus og botilbud såvel som fællesskaber i forhold til det omkringliggende lokalsamfund og bymiljø. For at understøtte visionen omkring inklusion arbejdes der desuden pt. på at etablere et fælles forskningsprojekt i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune og forskere fra Aalborg Universitet.
Vi tilbyder en arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, en kompetent medarbejdergruppe. Du bliver en del af en virksomhed, der er kendetegnet ved professionalisme, ordentlighed og lydhørhed.
Du kan læse mere om Specialsektoren på www.rn.dk/specialsektoren.
Ansøgningsfrist:  24/4 2019
Tiltrædelsesdato: 1/6 2019 eller efter aftale.
Samtaler forventes afholdt:  29/4 2019
Løn og ansættelsesvilkår:
Tjenestestedet er Bostedet Aars, Kimbrerparken 42 9600 Aars.
Ansættelse og aflønning sker efter principperne i Ny Løn og i henhold til aftale med
forhandlingsberettiget organisation. Der vil i forbindelse af ansættelse blive indhentet reference og
straffeattest.
Alle ansøgninger behandles fortroligt
 
Nærmere oplysninger:
Afdelingsleder Thomas Eisenhardt tlf. 23 83 56 69
Afdelingsleder Mette Rask tlf. 40 21 08 75