Jobbet "Medicinsk laboratorium for Mave-, Tarm- og Leversygdomme søger bioanalytiker" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Projektansat bioanalytiker med kliniske og forskningsmæssige funktioner i 12 måneder potentielt med mulighed for forlængelse. 
 
Ved Medicinsk laboratorium for Mave-, Tarm- og Leversygdomme, Center for kræft og organsygdomme, er en projekt-stilling som bioanalytiker ledig med start efter aftale. Ansættelsen er 12 måneder, potentielt med mulighed for forlængelse.  
Den ugentlige arbejdstid er 37 timer og stillingen er vagtfri. 
 
Arbejdet vil være centreret omkring patienter med gastrointestinale lidelser, særligt malabsorptions-tilstande, herunder patienter med korttarmssyndrom og patienter med inflammatoriske tarmlidelser. Der vil være hyppig patient-kontakt. De primære opgaver vil være undersøgelser af patienternes absorptionsevne i tarmen (metaboliske balanceundersøgelser), ernæringstilstand, måling af kalkindhold i knogler (DEXA-scanning) og kliniske forskningsprojekter. Manuelt analysearbejde ved hjælp af forskellige fotometriske metoder. 
 
Det daglige arbejde foregår i et tæt samarbejde med laboratoriets 2 bioanalytikere, sygeplejerske og 5-6 kliniske assistenter og læger. Der er gode muligheder for selv at tilrettelægge sin arbejdsdag. 
 
Løn- og ansættelsesforhold: 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bioanalytiker Jette Christiansen på tlf. 35452551. 
 
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse stiles til professor, overlæge, dr.med. Palle Bekker Jeppesen. 
 
 
Ansøgningsfrist: Lørdag d. 1. juni 2019 kl. 23:59.