Jobbet "2 vikariater som lægesekretær i Medicinsk Afdeling, Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme og Medicinsk Sekretariat, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Medicinsk Afdeling

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et 1-årigt vikariat som lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2019 eller snarest derefter til og med 31. maj 2020.
 
Et 6 måneders vikariat som lægesekretær ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Sekretariat, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter til og med 31. dec. 2019.
 
Stillingerne er fuldtids på 37 timer pr. uge.
 
Om stillingerne
Er du uddannet lægesekretær og ønsker at arbejde på en fantastisk arbejdsplads med kompetente kolleger – så læs mere nedenfor!
Vi søger et helstøbt menneske – fordi jobbet er det halve liv!
 
Stillingen i Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme:
Måske din drømmestilling? Et spændende job med fokus på elektiv klinikarbejde, patientmodtagelse og koordinering af patientforløb med arbejdstider beliggende i dagtid på hverdage mellem kl. 07.45-15.30, helt uden vagter, medmindre du selv frivilligt tilbyder dig til disse.

Læs kun videre, hvis du værdsætter et godt arbejdsmiljø, et tæt tværfagligt samarbejde og har lyst til et arbejde med patientens ambulante forløb på en klinik, som hovedsageligt favner 4 medicinske områder: Fedmeudredningsforløb før evt. kirurgisk intervention, knogleskørhed, diabetes samt stofskiftesygdomme.
Du vil blive tilknyttet et selvstyrende team, som består af 3 lægesekretærkolleger.
Arbejdsopgaverne: Skrivning af kliniknotater, modtagelse af patienter, telefonpasning og bookingopgaver (indkaldelse af patienter til forundersøgelse og kontrolforløb).
Teamet har et rul, hvor du skiftevis har dage med lugefunktion og dage med ro og fred til fordybelse i særskilt kontorfacilitet.
Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme har geografisk placering i Søndersøparken 14, 1. etage med en smuk udsigt til Søndersø og derfor vil du have mulighed for at få parkeringsmuligheder til rådighed iht. hospitalets politik for personaleparkering.
 
Vi søger ikke ”hvem som helst”, idet vi forventer, at du har stor forståelse for servicebegrebet, og at du kan bevare roen og overblikket. Det tværfaglige samarbejde med sygeplejersker, diætister og læger fungerer allerede optimalt, så vi forventer, at du også bidrager positivt til dette.
 
Stillingen i Medicinsk Sekretariat:
Vi har ekstra travlt i år grundet overgangen til LPR3 og derfor en del notater i vores forskellige subspecialer i Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme. Derudover skal vi, som lægesekretærer, bruge noget tid på rettelse af fejllister i MidtEPJ de næste mange måneder.

Du vil i dette vikariat på 6 måneder selv få indflydelse på, hvilket subspeciale du tilknyttes i en form for "flyverfunktion" på tastaturet. Den fysiske placering vil være i Medicinsk Sekretariat på Medicinsk lægegang. Opgaven kan veksle mellem notatskrivning, registreringsopgaver og fejlliste-retning – du er selv med til at bestemme indholdet.
Medicinsk Sekretariat er beliggende på Heibergs Alle 2, bygning 7, 4. etage.
 
Vi forventer følgende kvalifikationer, hvis du søger stillingerne:  
 • Du er uddannet lægesekretær og gerne tidligere erfaring indenfor medicinske specialer.
 • Du har tidligere erfaring modtagelse af patienter og koordinering af patientforløb.
 • Du har erfaring med Bookplan og MidtEPJ.
 • Du er selvstændigt arbejdende, ansvarsbevidst og god til at prioritere arbejdsopgaver.
 • Du har evne til at fokusere på udviklingsmuligheder frem for begrænsninger.
 • Du er serviceminded, fleksibel, frisk, dristig og smilende.
 • Du kan håndtere flere bolde i luften på en gang – og stadig have overskud til familie og venner, når du har fri fra arbejde.
 • Du har på dine forrige arbejdspladser præsteret et stabilt fremmøde.
 
Vi kan tilbyde:
 • En faglig og kompetent sekretærgruppe
 • Medindflydelse i forhold til planlægning af hverdagen og opgaveløsning
 • En fleksibel og serviceorienteret tilgang til opgaveløsningen med patienten i fokus
 • Velfungerende og godt tværfagligt arbejdsmiljø.
 • Arbejdstid beliggende på hverdage i tidsrummet 07.45-15.30.
 • Vagtfri stilling – vil du gerne have vagter, kan vi imødekomme dette ønske!
 Arbejdsmiljøet synes vi selv er ret godt – bliv en del af teamet og vær med til at præge dette, idet arbejdsmiljøet er et fælles ansvar!
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om afdelingen
Sekretærerne i Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme er en del af Medicinsk Afdeling´s lægesekretærstab på Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Skive.
Der sidder i forvejen 3 lægesekretærer i Medicinsk Sekretariat med erfaring indenfor hvert deres område af de medicinske subspecialer – så hjælpen er tæt på.
I Medicinsk Afdeling og Hjertesygdomme arbejder dine 47 lægesekretærkolleger i selvstyrende teams og du skal have lyst til at bidrage til vores fælles målsætninger i afdelingen, da vi alle hjælper hinanden på tværs af subspecialerne. Vi har sekretærer i alle aldersgrupper og en meget høj faglighed, hvilket man ikke må lade sig skræmme af, da vi sørger for at give dig en grundig introduktion til specialet.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Skive og Regionshospitalet Lemvig og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende lægesekretær Lene Albertsen på tlf. 7844 7014.
 
Din ansøgning
Din elektroniske ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 21. maj 2019.  
Husk i ansøgningen at oplyse om, hvilken stillingen du søger – du er velkommen til at søge begge stillinger i samme ansøgning.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 21-22.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale