Jobbet "Læger til introduktionsstillinger i anæstesiologi, Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt
Ved Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital er der 3 stk. 1-årige Introduktionsstillinger ledige til besættelse hhv. pr. 1. august 2019 (1309610-84-i-5), 1. oktober 2019 (1309610-84-i-4) og 1. december 2019 (1309610-84-i-6). 
 
Vi søger til hver af stillingerne:  
  • en dynamisk læge, der er god til samarbejde og kommunikation  
  • der kan lide at arbejde tværfagligt 
  • der har håndelag og flair for akut arbejde med mange bolde i luften samtidig med, at man har styr på detaljerne omkring den enkelte patient. 
 
Afdelingen følger uddannelsesprogrammet fra Dansk Anæstesiologisk Selskab (DASAIM). Der kan læses mere om Porteføljen og Logbogen på selskabets hjemmeside www.dasaim.dk. 
 
Du vil få formaliseret oplæring i 8 uger, hvor du ikke går i vagt. Efter endt oplæring indgår du i forvagtslaget med selvstændig funktion i dagtid og ca 3-4 aftennattevagter pr. måned. 
Vagtberedskabet på anæstesiologisk afdeling består af en reservelæge samt tre speciallæger (eller 1. reservelæger) i tilstedeværelsesvagt, heraf 1 speciallæge fast tilknyttet operationsgangen. 
 
Vi tilbyder:  
  • en struktureret indføring i specialet i en aktiv afdeling med varierede arbejdsopgaver,  
  • et højt fagligt niveau og  
  • et godt uddannelsesmiljø med daglig fokus på supervision og uddannelse.  
  • mulighed for at deltage i forskningsprojekter 
 
På afdelingen har vi et stærkt sammenhold mellem vores uddannelseslæger på alle niveauer og særligt vil vi fremhæve en stærk feedbackkultur på tværs af fag og niveau, samt en velfungerende ”buddy” ordning for alle introlæger.  
Under introduktionsuddannelsen er der sideløbende mulighed for administrative opgaver efter ønske. Afdelingen har ligeledes et stort og aktivt forskningsmiljø. 
 
Anæstesiologisk afdeling Z inkluderer udover anæstesiafsnittet bl.a. et perioperativt afsnit (opvågning), intensivterapiafsnit, smerteambulatorium og Giftlinjen. Som introduktionslæge vil du hovedsagelig være tilknyttet anæstesiafsnittet. 
Anæstesiafsnittet på Bispebjerg Hospital yder årligt ca. 11.500 anæstesier primært til elektiv og akut abdominal- og ortopædkirurgi, men også til videnscenter for sårheling, dermatologisk afdeling, ECT-behandling og DC- konverteringer. Anæstesiafsnittet på Bispebjerg indgår i et tæt samarbejde med akutmodtagelsen i forbindelse med modtagelse af traumepatienter og medicinsk akutte patienter. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for YL, indgået mellem YL og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelsesansvarlig overlæge Karin Graeser  
på tlf. 29 74 69 57 eller email: karin.graeser.01@regionh.dk eller kontakt introlæge Praleene på 60693218/ psiv0024@regionh.dk for at høre mere om hvordan det er at være introlæge hos os.  
 
CV skal opbygges efter de 7 lægeroller og stillingen skal søges elektronisk, ikke pr. mail. 
 
Du kan læse mere om vores afdeling på www.bispebjerghospital.dk.  
 
Fristen for ansøgning er tirsdag den 4. juni 2019 kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler vil finde sted 11. juni 2019 kl. 12-15.