Jobbet "Social- og sundhedsassistenter søges til Afdeling for Psykoser" er udløbet

Region Midtjylland

AFP Sengeafsnit 8

Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
8 evt. 16 timers ansættelse
Fastansættelse den 1. juli 2019 - gerne tidligere

I forbindelse med at hospitalspsykiatrien bliver opnormeret mangler sengeafsnit S8 social – og sundhedsassistenter. Afsnittet har en diagnosebaseret visitation, hvilket gør, at vores primære fokus er behandling til patienter med psykotiske lidelser. 
Vi arbejder kontinuerligt med nedbringelse af tvang, så vi fokuser på deeskaleringsindsatsen, hvor partnerskabsaftalen og safewards søges implementeret i vores hverdag.
Vi søger at optimere en tværfaglig indsats med henblik på at møde vores patientgruppe bedst muligt, så vores medarbejdergruppe er sammensat af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, social – og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, plejere
og en enkelt peer-medarbejder samt lægesekretær og læger     

Vi kan vi tilbyde en arbejdsplads med;
 • god introduktion til afsnittenes arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en væsentlig del
 • erfarne, velkvalificerede og engagerede kollegaer og hvor der vil skulle refereres til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske
 • fokus på tværfaglige samarbejde og optimerede patientforløb
 • kontinuerlig udvikling af den psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er omdrejningspunktet 
 • optimering af målrettede tiltag i forbindelse med nedbringelse af tvangsforanstaltninger
 • muligheder for faglige og personlige udfordringer
 • kontinuerligt at videreudvikle og sikre arbejdsmiljøet
 • interesse og engagement i at udvikle afsnittet.
 • faglig sparring og regelmæssig formaliseret supervision

Vi søger nye kollegaer, der;
 • gerne har erfaring, indenfor hospitalsregi, med arbejdet i forbindelse med den akutte sygepleje til psykiatriske patienter
 • er indstillet på at arbejde hver anden weekend
 • har lyst til at arbejde i blandede vagter
 • har en proaktiv tilgang og kan arbejde målrettet med afsæt i egen faglighed
 • vil arbejde målrette med den enkelte patients handlingsplaner og mestringsstrategier
 • udviser samarbejdsvilje og fleksibilitet, der tager udgangspunkt i patienternes behov.
 • indgår konstruktivt og engageret i opgaveløsninger
 • kan bevare et overblik og udvise ro i stressede og konfliktfyldte situationer

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst

Yderligere henvendelse kan ske til
Overlæge Jonas Gildebro på email: jonas.gildebro@rm.dk

Ansøgningsfrist søndag den 26. maj 2019
Ansættelsessamtale forventes at blive tirsdag den 28. eller onsdag den 29. maj


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale