Jobbet "Social- og sundhedsassistent til Psykiatrisk Center Nordsjælland, Helsingør" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esrumvej 143, 3000 Helsingør

Dit næste skridt
Voksenpsykiatrisk åbent afsnit 2711 søger social-og sundhedsassistent
 
Vi har brug for dig, som har lyst og vilje til at arbejde i et miljø hvor behandling og pleje tilrettelægges udefra en helhedsorienteret tænkning. Vi arbejder ud fra evidensbaserede behandlingsmetoder både medikamentelt og psykoterapeutisk med fokus på patientens personlige Recoveryproces. Her ud over arbejder vi struktureret med forbedringskultur, som blandt andet giver medarbejderne indflydelse på forbedringer af afsnittets arbejdsgange, med fokus på at skabe værdi for patienten.
 
Vi tilbyder:
 • Et dokumentationssystem med fokus på høj faglighed og kvalitetsudvikling 
 • At arbejde ud fra kognitive adfærds terapeutiske principper 
 • Tæt samarbejde med kollegaer fra andre sengeafsnit og ambulante tilbud på Psykiatrisk Center Nordsjælland 
 • Ugentlig kognitiv supervision 
 • 2 årlige udviklingsdage for den samlede personalegruppe 
 • En personalegruppe med høj faglighed og godt indbyrdes samarbejde 

Centeret er midt i en spændende udviklingsproces, hvor der arbejdes med øget fokus på patient- og pårørendeinvolvering og sammenhængende patientforløb. Vi har høje faglige ambitioner indenfor behandling, pleje og Recovery.  

Vi søger dig, som:

 • Er en engageret, åben og nærværende kollega  
 • Har interesse for psykiatrisk sygepleje og vil arbejde kognitivt og recovery-orienteret  
 • Ikke er bange for at spørge om råd og hjælp, og kan bidrage som kontaktperson og tage ansvar for tværgående aktiviteter   
 • Kan bidrage til det gode arbejdsmiljø  
 • Har fokus på tilstedeværende ressourcer og ser udfordringerne frem for begrænsningerne 
 • Har mod på en til tider travl hverdag og kan fokusere på de tilrettelagte opgaver   
 • Deltager aktivt i afsnittets forbedringsarbejde  
Det foretrækkes, at du har 6-8 ugers praktikvejlederkursus og en kognitiv grunduddannelse. 
 
Vil du være vores nye kollega, så hører vi gerne fra dig.  
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen er i blandede vagter, drøftelse af timetal efter ønske. Stillingen er en fast stilling til besættelse 1. juli 2019.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for social- og sundhedspersonale, indgået mellem FOA – Fag og Arbejde og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.  
 
Ansøgningsprocedure
Hvis du gerne vil vide mere om stillingen er du meget velkommen at kontakte afdelingssygeplejerske Helena Holmquist på tlf. 24 63 33 86.

Ansøgningsfristen er den 28. maj 2019, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes den 29. maj 2019.
 
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter sendes online via linket andet sted på siden