Jobbet "Afdelingsbioanalytiker til sektion for præanalyse på Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej, søger en afdelingsbioanalytiker til varetagelse af sektion for præanalyse, 37 timer pr. uge. Stillingen er ledig til besættelse den 1. juli 2019 eller snarest derefter.  
 
Om klinisk biokemisk afdeling  
Vi er en stor afdeling med mange erfarne og højtspecialiserede bioanalytikere og akademikere. Afdelingen beskæftiger ca. 250 medarbejdere, heraf 180 på Blegdamsvej. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, og hvor kompetenceudvikling for bioanalytikergruppen er central.  
Vi afgiver årligt mere end 8 millioner svar og har et bredt og varieret analyseprogram med flere specialiserede funktioner. Afdelingen er akkrediteret af DANAK (ISO 15189). Afdelingen har også en omfattende forsknings- og uddannelsesaktivitet.  
 
I Klinisk Biokemisk Afdeling er vores centrale værdigrundlag en professionel tilgang til arbejdet med patienten i centrum. Vores kerneværdier er respekt, tillid og ansvar.  
 
Om den præanalytiske sektion  
Alle prøver på afdelingen modtages i den præanalytiske sektion, hvor de behandles og videreformidles til de øvrige sektioner i afdelingen. En stor del af prøverne ankommer gennem rørpost.  
Den præanalytiske behandling foretages på automatiseret udstyr fra Roche. Modtagelse og forsendelse af prøver fra og til andre laboratorier hører ligeledes ind under den præanalytiske sektion.  
 
Indenfor det næste halve år, forestår anskaffelse af yderligere præanalytisk udstyr samt en væsentlig udbygning af rørpostanlægget.  
 
Vi tilbyder  
Som afdelingsbioanalytiker vil du være med til at tegne fremtiden for laboratoriet. Du vil, i overensstemmelse med afdelingens strategier, politikker og mål, have ansvaret for det daglige arbejde med den præanalytiske sektion, herunder bl.a.  
 • Indflydelse på den daglige arbejdstilrettelæggelse indenfor ansvarsområdet  
 • Rationel afvikling af produktionen samt sikring af, at afdelingens kvalitets system overholdes  
 • Vedligeholdelse af områdets apparatur, kontrol af lagerbeholdning og indkøb af utensilier  
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af områdets analysevejledninger og betjeningsvejledninger  
 • Planlægning af oplæring og uddannelse af bioanalytikere og studerende  
 • Vurdering, gennemprøvning og indkøring af nye metoder og nyt apparatur  
 • Personaleledelse for en personalegruppe på ca. 15 bioanalytikere  
 
Opgaverne udføres i tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale, herunder de øvrige afdelingsbioanalytikere, bioanalytikerundervisere, specialister og overlæge tilknyttet funktionen.  
 
Vi forventer, at du  
 • Er bioanalytiker med praktisk erfaring og har diplomuddannelse med ledelse eller anden viden/erfaring som kan ligestilles hermed  
 • Har kompetencer indenfor automatisering af de præanalytiske funktioner  
 • Videreudvikler dine kompetencer indenfor ansvarsområdet  
 • Har evnen til at tænke og handle i helheder  
 • Har gode ledelses- og planlægningsmæssige evner  
 • Har interesse for faglig og teknologisk udvikling  
 • Har gode evner i skriftlig og mundtlig kommunikation  
 • Har vilje og evne til samarbejde både internt og eksternt  
 • Har lyst til at engagere dig i faget og arbejdspladsen  
 • Er udadvendt, positiv, har gode samarbejdsevner samt et godt overblik  
 • Er god til at arbejde selvstændigt og i teams  
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og i besiddelse af et godt humør  
 
Ansættelsesvilkår   
Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse den 1. juli 2019 eller snarest derefter.  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten for ledere på Sundhedskartellets område indgået mellem bl.a. Dbio og Danske Regioner.  
Ansættelsesprocedure  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefbioanalytiker Lone Christiansen tlf. 3545 2010 (lone.christiansen.03@regionh.dk).  
   
Ansøgningsfristen er mandag den 3. juni 2019. Vi forventer at samtalerne afholdes i uge 24/25.
Ansøgning vedlagt eksamenspapirer inkl. karakterblade (studentereksamen eller tilsvarende og eksamen/uddannelsesbevis for bioanalytikeruddannelsen), autorisation, CV samt eventuelle referencer sendes via linket i opslaget.