Jobbet "Bioanalytiker til sektion for kardiovaskulær endokrinologi og metabolisme, Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet, Blegdamsvej" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
En fuldtidsstilling som fondslønnet bioanalytiker ved sektion for kardiovaskulær endokrinologi og metabolisme, Klinisk Biokemisk afdeling ønskes besat per 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsbegrænset til 1 år, men med mulighed for forlængelse.  
 
Om Klinisk Biokemisk Afdeling   
Vi er en stor afdeling med mange erfarne og højt specialiserede bioanalytikere og akademikere. Afdelingen beskæftiger ca. 250 medarbejdere, der arbejder struktureret og sætter pris på gensidig tillid og respekt. Afdelingen har fokus på at skabe en arbejdsplads med spændende og afvekslende arbejdsopgaver, hvor kompetenceudvikling for bioanalytikergruppen er central. Afdelingen har en omfattende forskningsaktivitet. Du kan se mere om afdelingens aktiviteter i vores årsberetning:  
 
I Klinisk Biokemisk afdeling er vores centrale værdigrundlag en professionel tilgang til arbejdet med patienten i centrum. Vores kerneværdier er tillid, respekt og ansvar. Vi møder vores samarbejdspartnere med tillid og respekt for vores forskellige kompetencer og bidrager til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø i afdelingen. Vi er fleksible og udviser respekt over for patienternes behov. Vi tager selvstændigt ansvar, i et tværfagligt samarbejde, for at løse alle vore opgaver på kompetent vis med høj faglighed og omhu og medvirker til at udvikle vores fag.  
 
Om sektion for kardiovaskulær endokrinologi og metabolisme  
Afdelingens forskningsgruppe, hvor sektionen for endokrinologi indgår, omfatter bioanalytikere, studenter, ph.d.-studerende, postdocs, reservelæger, overlæger og professorer.  
 
Arbejdsområde  
Sektionen arbejder med karakterisering af peptidhormoner (ANP, BNP, glukagon mv.), deres forstadier og biosyntese samt udvikling af nye diagnostiske metoder. Vigtige metoder er immunanalyser, kromatografi (HPLC) og massespektrometri. Der udføres foruden en række dyre- og celleforsøg.  
 
Kvalifikationer  
Du skal være uddannet bioanalytiker. Du skal være energisk, motiveret og fleksibel, have gode samarbejdsevner og have lyst til løbende at udvide arbejdsområdet og lære nye teknikker. Kendskab til immunanalyser og kromatografiske teknikker vil være en fordel. Herudover vil kendskab til dyreforsøg og celleforsøg også være en fordel, men er ikke et krav.  
 
Ansættelsesvilkår  
Stillingen er en fuldtidsstilling uden vagtforpligtelse. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for forlængelse. Aflønning foregår via fondsmidler.  
 
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Dbio og Danske Regioner.  
 
Stillingen indebærer arbejde med forsøgsdyr og isotoper.  
 
Ansættelsesprocedure  
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adjunkt, reservelæge Nicolai J. Wewer Albrechtsen, tlf. 3545 3018. Besked kan gives til sekretær Connie Bundgaard, tlf. 3545 2203.  
Ansøgningerne behandles i et ansættelsesudvalg nedsat i henhold til afdelingens interne retningslinjer.  
 
Ansøgningsfristen er fredag den 7. juni 2019, kl. 12.00. Vi forventer at samtalerne afholdes i uge 26.  
 
Ansøgning vedlagt samtlige eksamenspapirer (studentereksamen eller tilsvarende og eksamens-/uddannelsesbevis for bioanalytikeruddannelsen), curriculum vitae samt eventuelle referencer sendes via linket i opslaget.