Jobbet "Jordemoder med landsdækkende funktion søges til Nuuk. " er udløbet

Grønlands Sundhedsvæsen

Personaleadministrationen, 1230 Nuuk

Dit næste skridt

Er du jordemoder med ledelseserfaring og søger du nye muligheder? Er du god til at så frø og vil du gerne se at det bærer frugt? Så er det dig vi har brug for.

Nyoprettet stilling som landsdækkende ledende jordemoder på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk ønskes besat pr. d. 1. august 2019 eller efter aftale.

Du er i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge og ledelsen af kirurgisk område de overordnede ansvarlige for fødselsberedskabet i Grønland, samt for den perinatale omsorg. Ledende jordemoder har et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne på området, der er kendetegnet ved omsorg, tillid, respekt og faglig sparring.

En typisk arbejdsdag vil indebære formelle og uformelle kontakter og møder med jordemødre primært i fødeafdelingen, men også i regionerne. Du vil have stor indflydelse på dine arbejdsopgaver, hvoraf en del af dem primært vil omhandle udvikling på det jordemoderfaglige område

I hverdagen vil dit samarbejde med fødestederne i regionerne være præget af rådgivning, faglig sparring, rekruttering, ansøgervurdering samt udarbejdelse af faglige retningslinjer i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge. Derudover skal du være med til at planlægge kompetenceudvikling, lokal undervisning samt arbejde med kvalitetssikring.

Der vil i perioder forekomme konsulentbesøg til fødesteder uden for Nuuk. På grund af de store afstande i Grønland, hvor mange kvinder bor langt fra nærmeste fødested, vil det blive en central opgave at holde overblik over de gravide på landsplan og hvor de skal føde.

Du kommer til at arbejde i et bredt og komplekst arbejdsfelt, der byder på store variationer i forhold til faggrupper og fagidentitet, og hvor fokus er på pragmatiske løsningsforslag og udviklingsmuligheder. Du er glad for at arbejde projektorienteret og har økonomisk flair.

Afdelingslederne er et team af kompetente og engagerede ledere, som ser frem til at møde dig. Vi arbejder sammen for at sikre den bedst mulige drift og for at løse vores kerneopgave på højeste niveau. Vi skal sammen arbejde for at sikre flest mulige fastansættelser, da det skaber kontinuitet og arbejdsglæde.

Som ledende jordemoder er du leder for fødeafdelingen i Nuuk og referer direkte til oversygeplejersken i kirurgisk område. Du vil have stor indflydelse på såvel områdets som hele Sundhedsvæsenets udvikling.

Om dig

Vi forventer, at du er ambitiøs og har visioner for, hvordan vi sammen løser vores kerneopgave bedst muligt.

Derudover ser vi gerne, at du

·         Er autoriseret jordemoder

·         Har solid ledelseserfaring og kan levere tydelig ledelse

·         Kan analysere en situation – og efterfølgende arbejde strategisk med det i organisationen

·         Medvirker til at opretholde sikker og effektiv drift

·         Er god til kommunikation og formidler præcist og engageret

·         Evner at være katalysator på faglig udvikling ved at være nysgerrig og lydhør

·         Kan navigere i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø

·         Kan skabe og opretholde motivation og arbejdsglæde blandt personale

Sidst men ikke mindst…

Leder vi efter en person, som ønsker at gøre en forskel på det perinatale område og som vil være en del af et anderledes og udfordrende sundhedsvæsen, hvor fleksibilitet og korte kommandoveje er kodeordet til et stærkt sundhedsvæsen med borgeren i centrum.

Læs mere om kirurgisk område og se vores organisationsdiagram her

Læs også vores pjece med praktiske oplysninger og at bo og arbejde i Grønland her

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201905175

Ansøgningsfrist: d. 14. juni 2019

Ansættelsessamtaler afholdes og gennemføres i uge 25

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende oversygeplejerske Tina P. Munk på tlf. (+299) 34 48 93 eller på e-mail: TPMU@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.