Jobbet "Er du vores nye afdelingslæge i Klinik 1 i Skejby?" er udløbet

Region Midtjylland

AFP Klinik for psykoser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Er du uddannet speciallæge i psykiatri, og har du lyst til at være en del af vores nye Klinik 1 i Afdelingen for Psykoser (AFP), AUH Psykiatrien i Skejby? Så glæder vi os til at læse din ansøgning!

I november 2018 flyttede AFP sammen med tre andre psykiatriske afdelinger fra Risskov til nye, moderne bygninger i Skejby. Vi har fået et tættere samarbejde mellem de fire afdelinger og et langt større samarbejde med de somatiske afdelinger, særligt Akutafdelingen i den nye fælles akutmodtagelse.

Forandringsprocessen er både spændende og udfordrende – og du vil som ny afdelingslæge få rige muligheder for at præge udviklingen på AFP, så vi i fællesskab også fremover kan gøre en særlig forskel for patienterne.

Om Klinik 1
Klinik 1 varetager ambulant behandling af patienter med psykose-sygdomme, oligofreni og andre organiske tilstande, samt udredning af alle diagnosegrupper inklusiv autisme. Endvidere er Neuropsykiatrisk Enhed tilknyttet enheden.

Vi har lige omlagt til behandlingsformen F-ACT, og der pågår et stort opkvalificerings- og udviklingsarbejde i vores enhed lige nu. Det vil du blive en meget aktiv partner i.

Vi tilbyder dig:
 • en arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandling i samarbejde med patienten
 • stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
 • teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret i fællesskab
 • mulighed for både faglig og personlig udvikling i jobbet, alt efter dine ambitioner og afdelingens behov.
 • tæt samarbejde med somatikken til gavn for både patienter og medarbejdere
 • åbenhed overfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandlingen og dine karriereplaner.
Vi har stor søgning af særligt uddannelseslæger til afdelingen, og uddannelses- og læringsmiljøet er højt prioriteret for alle faggrupper.

Oveni alt dette har vi én af Aarhus´ bedste udsigter, tæt på offentlig transport og motorvej.
 
Om arbejdet som afdelingslæge
Som afdelingslæge på Klinik 1 i AFP vil du primært være tilknyttet den ambulante enhed, men opgaver i andre dele af AFP og Akutafdelingen vil også kunne komme på tale.

Dine opgaver vil bl.a. være:
 • udredning- og behandlingsarbejde af patienter i enheden.
 • udarbejde behandlingsplaner i samarbejde med dine øvrige kollegaer
 • medansvarlig for den faglige og kvalitetsmæssige udvikling i enheden
 • supervision og undervisning af medarbejdere i enheden
 • samarbejde med akutafdelingen omkring visitation og assistanceopgaver
 • psykiatriske tilsyn på somatiske afdelinger
 • samarbejde med Psykiatriens Centrale Visitation om visitationsopgaver
 • tværfagligt samarbejde med dine øvrige kollegaer i enheden, samt i Afdelingen for Psykoser i øvrigt.
Afdelingslægen refererer til funktionsledelsen i Ambulant Psykoseenhed og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen. Du kan læse meget mere om AFP og Ambulant Psykoseenhed (Klinik 1) her

Hvem er du?
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge i psykiatri med en bred psykiatrisk erfaring, som du brænder efter at bringe i spil i udviklingen i vores nye afdeling. Du er god til at samarbejde, og du har lyst til at videreudvikle dine egenskaber indenfor ledelse.

Vi lægger vægt på, at du har interesse for det videnskabelige arbejde med lyst til at bidrage aktivt med din faglighed. Du er god til at kommunikere med både patienter, pårørende og medarbejdere, og hvis du har erfaring som underviser af tværfagligt personale vil det være en fordel.

Har du oveni alt dette psykoterapeutisk interesse eller uddannelse, ser vi det som en ekstra kvalifikation, der skal bringes i spil.

Lægefaglig bedømmelse
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Stillings- og funktionsbeskrivelse. 

Om stillingen
Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer/uge og du vil indgå i bagvagten med 5 hverdagsvagter og 4 weekendvagter på 18 uger.

Har du lyst til at høre mere om afdelingen og jobbet, er du meget velkommen til at kontakte overlæge Bente Brysting, tlf. 2340 3835, ledende sygeplejerske Bente Sand Isager, tlf. 2056 5930 eller ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 2034 9293.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2019 eller efter aftale. Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Ansøgningsfrist: 2. juni 2019

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 21. juni 2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale