Jobbet "PhD studie: The Gut-Brain Axis " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Ledreborg Allé 34, 2820 Gentofte

Dit næste skridt
 
COPSYCH er en tværfaglig, translationel alliance mellem Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC) og Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia Research (CINS). COPSYCH søger en klinisk assistent der ønsker at lave et ph.d.-studium med fokus på betydningen af mikronutrienter, mikrobiom og børns mentale udvikling (’The gut-brain axis’). Du kan læse mere om COPSAC på: www.copsac.com 
 
Det overordnede formål med COPSYCH er at undersøge effekten af prænatal eksposition af mikro-nutrienter (fiskeolie og vitamin D) på hjernens udvikling, kognitive funktioner og psykopatologi ved 10-årsalderen. I tillæg undersøges genetiske og miljømæssige påvirkninger (herunder mikrobiomet) i det tidlige liv på den mentale udvikling. Projektet er baseret på den prospektive COPSAC2010 kohorte, som består af 736 mødre og deres børn.  
 
Mødrene blev under graviditeten randomiseret til tilskud af fiskeolie, D-vitamin, eller placebo i tredje trimester. Fiskeolie-tilskuddet medførte nedsat risiko for astma og luftvejsinfektioner hos børnene med 30% og forbedrede den motoriske og kognitive udvikling hos drengene. D-vitamin-tilskuddet medførte også nedsat risiko for astma samt dæmpede børnenes tilbøjelighed til systemisk lavgrads-inflammation tidligt i livet. 
 
10-års besøget er allerede i fuld gang og indeholder omfattende undersøgelser af hjernens udvikling, struktur og funktion herunder neuropsykiatrisk undersøgelse med kognitive tests, magnetisk resonans (MR) skanning af hjernen samt vurdering af psykiatriske symptomer med diagnostiske kliniske interviews. Herudover analyseres immunologiske og metaboliske profiler hos barn såvel som hos mor samt mikrobiomets betydning. Data fra 10-års besøget vil blive sammenholdt med fortløbende indsamlede data både fra moderen i graviditeten og fra barnet igennem barndommen.  
 
COPSYCH 10-års data vil udgøre et unikt materiale til at afsløre kausale årsagssammenhænge mellem eksposition af mikronutrienter (fiskeolie og D-vitamin) i føtallivet og hjernens udvikling i barndommen.  
 
Det konkrete arbejde 
Den ansatte kandidat vil indgå i dynamisk tværfagligt team med 2 ph.d.-studerende læger samt et bredt hold af bl.a. erfarne projektsygeplejersker, seniorforskere og professorer.  
 
Dataindsamlingen ved 10-års besøget omfatter kliniske undersøgelser samt MR-skanninger af omkring 600 børn. De kliniske undersøgelser omfatter kliniske, kognitive og psykopatologiske undersøgelser og vil foregå enten på COPSAC, Gentofte hospital eller på COPSAC’s satellitafdeling ved Næstved sygehus.  
 
MR skanning foretages på Enhed for Funktionel Billeddiagnostik (FIUNIT), Glostrup Hospital. Således kræver projektet stor fleksibilitet i kandidatens arbejdstider samt mobilitet. 
 
Som PhD studerende ved COPSAC vil du 
 • Arbejde i et dynamisk og inspirerende multidisciplinært og tværfagligt forskningsmiljø på internationalt niveau. 
 • Få forskningstræning, herunder bl.a. oplæring i en række undersøgelsesmetoder, der også efter endt forskerstilling vil være af stor værdi i det kliniske arbejde indenfor blandt andet neuropsykiatri, børneungdomspsykiatri og pædiatri.  
 • Have muligheder for at indgå i de allerede eksisterende internationale samarbejdsrelationer. 
 • Indgå i vores læge-team og det daglige kliniske arbejde med undersøgelser af forsøgsdeltagere. 
 • Tage aktiv del i vores engagerede forskningsgruppe.  
 • Indgå i et højt kvalificeret team af professorer, senior forskere, postdocs, ph.d. studerende og forskningsassistenter.  
 • Få omfattende støtte af et ”maskinrum” med datamanagers, statistikere, IT-support, økonomi mm.
 • Blive en del af en velfungerende, uhøjtidelig og inspirerende arbejdsplads.  
 • Få tæt supervision. 
Vi forventer, at du 
 • Har en lægefaglig baggrund med erfaring indenfor børne-ungdoms psykiatri og pædiatri.  
 • Har færdiggjort KBU og har minimum 1 års klinisk erfaring. 
 • Har tidligere erfaring med forskning eller stærk motivation dertil. 
 • Kan lide at arbejde med børn og deres forældre.  
 • Er interesseret i normal mental udvikling og har blik for psykopatologi.
 • Har interesse i at tilegne dig kundskaber vedrørende avancerede neuropsykiatriske undersøgelsesmetoder og i særdeleshed komplicerede statistiske modeller til analyserne af mikrobiomet.
 • Er fleksibilitet og indstillet på at yde en indsats udover det sædvanlige. 
Ansættelsessted 
Den ansatte kandidat vil blive forankret i Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood (COPSAC), Herlev-Gentofte Hospital.  
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra aug/sept 2019.  
Ansættelsen er som udgangspunkt ét-årig, med mulighed for forlængelse til fuldt ph.d.-forløb (3 år i alt). 
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst og RegionH´s retningslinjer.  
 
Ansøgningsprocedure 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Marianne Mikkelsen på telefon 38673636 eller mail: marianne.mikkelsen@dbac.dk