Jobbet "Social- og sundhedsassistent til akut-geriatrisk sengeafsnit 03-4, Holbæk Sygehus #Pladstildig" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Akut geriatri

Har du lyst til at arbejde med akut geriatri – med den svækkede ældre patient/borger der bliver indlagt med komplekse medicinske problemstillinger er det lige dig vi søger. Vi søger social- og sundsassistenter til vikariater eller som timelønnede i vores sengeafsnit. Timetallet kan aftales, det er blandede vagter med vagt hver anden weekend.

Den akutte geriatriske patient indlægges på afsnit 03-4 via Akutafdelingen, andre afsnit på Holbæk Sygehus eller direkte fra hjemmet via egen læge eller Geriatrisk team. Vi har 20 geriatriske sengepladser. Vi behandler, plejer og vurderer patienter med faldproblematikker, faldende funktionsniveau, forvirringstilstande, infektioner og uafklarede symptomer hos den ældre. Vi lægger stor vægt på, at holde fokus på patienternes akutte og aktuelle sygdomme samtidig med at vi arbejder ud fra den rehabiliterende tanke, så patienten ikke taber yderligere funktion under indlæggelsen.

Vi har et tæt tværfagligt samarbejde og vores ergo- og fysioterapeuter deltager i daglige pleje samt i genoptræning af vores patienter. Alle patienter med geriatriske problemstillinger tilbydes tværfaglige vurderinger, undersøgelser og behandlinger. Vi lægger stor vægt på samarbejde med pårørende, som vi opfatter som en vigtig ressource for vores patienter. Der er tilknyttet et ambulatorie til vores afdeling.

Vi tilbyder

  • Engagerede kollegaer, der brænder for arbejdet med den geriatriske patient.

  • Et arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at have et højt fagligt niveau og en anerkendende kultur, hvor åbenhed, engagement og arbejdsglæde er nøgleord.

  • En afdeling som er uddannelsessted for læger, sygeplejestuderende og SSA-elever og vejledning derfor er en naturlig del af det daglige arbejde.

  • Fælles intro undervisning i udvalgte emner.

  • Mentorordning og et planlagt struktureret introduktions forløb, der tilrettelægges endeligt efter dine behov.

Din profil

  • Du er motiveret for at udføre den akutte geriatriske sygepleje i tæt samarbejde med engagerede kollegaer.

  • Du kan se værdierne i at arbejde tværfagligt til gavn for de geriatriske patienter, og evner at indgå i et veletableret tværfagligt samarbejde.

  • Du trives med at tilrettelægge og være ansvarlig for sygeplejen til svært syge patienter med komplekse sygdomsforløb.

  • Du ser patienter og pårørende som samarbejdspartnere, og kan prioritere og strukturere dine opgaver, så patienterne og pårørende oplever en omsorgsfuld og helhedsorienteret sygepleje.

Vi håber, du er blevet inspireret til at søge stillingen og du vil sende en ansøgning til os. Har du lyst til at høre mere om stillingen, så er du mere end velkommen til at kontakte os.

Der vil løbende blive holdt samtaler.

Du kan kontakte afdelingssygeplejerske Susanne Fischer Andersen, 24 92 09 35.

 

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.