Jobbet "Afdelingsbioanalytiker søges til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt
Til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling søges en afdelingsbioanalytiker for det bakteriologiske rutinelaboratorium med tiltrædelse pr. 1. august 2019.  
 
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er én af Danmarks mest specialiserede afdelinger inden for mikrobiologisk diagnostik. Vi arbejder dagligt på optimering af driften, og har derudover en omfattende forskning og uddannelsesaktivitet.  
 
Afdelingen betjener Rigshospitalet og øvrige hospitaler med speciel-diagnostik, hvor afdelingen har regionsfunktion.  
 
Vi søger en person, der sammen med den øvrige ledelse og medarbejdere kan være med til at sætte fokus på faglig udvikling, uddannelse og forskning for bioanalytikere.  
Derudover skal du være god til at motivere, kommunikere samt samarbejde med alle medarbejdergrupper på tværs af afdelingen og til klinikken.  
 
Du vil blive ansvarlig for:  
 • Daglig drift i den bakteriologiske rutinefunktion incl. hygiejnelaboratoriet
 • Daglig drift af hospitalsmedhjælperfunktionen      
 • At apparatur/analysetekniker fungerer og udvikles  
 • At procedurevejledninger er udarbejdet, opdateret og lever op til standarderne i DANAK  
 • Oplæring af bioanalytikerstuderende og fast personale  
 Vi forventer du har/er:  
 • Indsigt i bakteriologisk diagnostik  
 • God IT-forståelse  
 • Omhyggelig og kvalitetsbevidst, også når det går stærkt  
 • Åben og fleksibel til at videreuddanne dig, og påtage dig særlige opgaver/funktioner  
 • Positiv og imødekommende, og har et værdisæt, der bidrager til et godt arbejdsmiljø  
Vi kan tilbyde:  
 • En plads i lederteamet, som består af afdelingsledelsen, den øvrige afdelingsbioanalytiker og overlæger med hver deres ansvarsområde  
 • En velfungerende, dynamisk afdeling med et godt arbejdsmiljø, og gode muligheder for udvikling  

Indplacering i organisationen:  

 • Du indgår i et tæt samarbejde med bioanalytiker ledergruppen og de akademisk ansvarlige for den bakteriologiske rutinefunktion og hygiejnefunktionen
 • Du referer direkte til den ledende bioanalytiker  
Uddannelsesmæssige krav:  
 • Uddannet og autoriseret bioanalytiker  
 • Gennemgået diplomuddannelse gerne i ledelsesretningen, eller ligestillet anerkendt videreuddannelse  

Stillingen er med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og til besættelse pr. 1. august. 2019.  

Løn -og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Regionernes lønnings- og takstnævn og Sundhedskartellet.  
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Annette Dreyer, telefon 3545-6417.  
 
Ansøgningsfrist er tirsdag den 11. juni 2019. Samtaler forventes afholdt i uge 25.  
 
Ansøgning incl. CV, relevante oplysninger samt autorisationsbevis og evt. eksamensbevis for diplomuddannelse eller lign. sendes via linket i opslaget.