Jobbet "Overlæge/afdelingslæge, Øre-næse-hals og kæbekirurgisk afdeling, audiologien, Køge/Slagelse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt
 

Vi søger en overlæge/afdelingslæge med speciale i oto-rhino-laryngologi, som vil være en del af teamet i vores audiologiske klinikker med enten primær funktion i Slagelse med mulighed for funktion i Køge eller med primær funktion i Køge med mulighed for funktion i Slagelse.

Stillingen ønskes besat snarest fx fra 1. oktober.

Vi tilbyder

 • En fast fuldtidsstilling

 • En vekslende population af hhv. børn og voksne (Slagelse) og voksne (Køge) med høretab

 • Et stort fokus på forskning og udvikling særligt med fokus på at forbedre patientforløbene og nedbringe ventetiden i audiologisk afsnit

 • Et godt samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer

Afhængig af ansøgere kan der aftales primær funktion i det audiologiske afsnit i enten Slagelse eller Køge.

Uddannelses-, udviklings og forskningsfokus

Audiologien indgår i uddannelsen af speciallæger i oto-rhino-laryngologi, og af samme grund skal ansøger være indstillet på at undervise, vejlede og supervisere de uddannelseslæger, der har ophold i afdelingen.

Afdelingen har desuden et stort udviklings- og forskningsfokus, hvorfor vi også ønsker en læge med ønsker om og ideer til at indgå i udviklings- og forskningsprojekter i audiologien.

Om Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling

Afdelingen indeholder

 • Et operationsafsnit med fem ØNH-operationsstuer

 • Et sengeafsnit med 24 sengepladser, hvoraf de 12 er til dagskirurgiske patienter

 • En TMK-operationsstue på central operationsgang

 • Et ØNH-ambulatorium med 17 undersøgelsesstuer

 • Et TMK-ambulatorium med to undersøgelsesstuer

 • Her ud over består afdelingen af

  • Tre audiologiske afsnit i henholdsvis Slagelse, Køge og Nykøbing F.

  • Et TMK-ambulatorium i Næstved

 • En klinisk forskningsenhed

I audiologien er der (med besættelse af denne stilling) i alt fire speciallæger ansat. Desuden er der ansat uddannelseslæger i hoveduddannelse i seks mdr.’s perioder.

Kvalifikationer

Vi ønsker stillingen besat med en overlægekvalificeret speciallæge i oto-, rhino-, laryngologi med interesse og kompetencer indenfor audiologi. For at blive ansat som overlæge skal ansøger have været ansat som afdelingslæge i specialet i minimum fem år efter opnået speciallægeanerkendelse. Ansøgere, der er speciallæge, men ikke overlægekvalificerede, opfordres også til at søge. I så fald kan stillingen blive som afdelingslæge.

Vi ønsker en speciallæge, der med sine kvalifikationer og sit engagement kan bidrage til at styrke og videreudvikle audiologien. Vi har et stort fokus på at forbedre patientforløbene og nedbringe ventetiden i audiologisk afsnit. Af samme grund skal du som vores kommende kollega være indstillet på aktivt at være med til at beskrive og afprøve nye arbejdsgange, der yderligere kan forbedre forholdene for vores patienter med hørenedsættelse.

Øvrige forhold

Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til de syv lægeroller. Det forventes at man deltager aktivt i uddannelsen af de uddannelsessøgende læger, og at man indgår i afdelingens forskningsmiljø ledet af vores professor.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

4. juni 2019

Ansættelsessamtaler

Forventes afholdt i uge 25 eller 26.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv

 

 

 

 

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh