Jobbet "Overlæge (eller afdelingslæge) til Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Dit næste skridt
 

Ved Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, er en stilling som overlæge/afdelingslæge ledig fra 01.10.19 eller efter aftale.

Vi kan tilbyde en afdeling med fokus på

 • Klinisk forskning

 • Gode patientforløb

 • Et godt kollegialt fællesskab

 • Et konstruktivt tværfagligt samarbejde

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i oto-, rhino-, laryngologi med hovedinteresse og kompetencer indenfor hoved-hals og cancerområdet - både hvad angår koordination af kræftpakker i samarbejde med afdelingens kræftpakkekoordinator, udvikling af gode patientforløb samt samarbejde med patienter, pårørende, øvrige afdelinger og faggrupper.

Der kan efter aftale blive mulighed for afsnitsansvar for sengeafsnittet. Denne funktion udløser et funktionstillæg som afsnitsansvarlig.

Opmærksomheden henledes på, at betingelsen for at blive ansat som overlæge forudsætter, at ansøger har været ansat som afdelingslæge i specialet i minimum fem år efter opnået speciallægeanerkendelse.

Ansøgere, der er speciallæger, men enten ikke overlægekvalificerede eller som endnu ikke er eksperter på cancerområdet, men som har interesse for denne vigtige patientgruppe, opfordres også til at søge.

Vi vil så sikre et individuelt program, der medvirker til at sikre de nødvendige kompetencer.

Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling

Afdelingen er den eneste i Region Sjælland inden for specialerne oto-rhino-laryngologi og tand-mund- og kæbekirurgi. Afdelingen har derfor alle patientkategorier indenfor det oto-rhino-laryngologiske speciale, som afdelingen er tildelt i henhold til specialeplanen.

Afdelingen indeholder

 • Et operationsafsnit med fem ØNH-operationsstuer

 • Et sengeafsnit med 24 sengepladser, hvoraf de 12 er til dagskirurgiske patienter

 • En TMK (tand, mund og kæbe)-operationstue på central operationsgang

 • Et ØNH-ambulatorium med 17 undersøgelsesstuer

 • Et TMK-ambulatorium med to undersøgelsesstuer

 • Audiologiske afsnit i Slagelse, Køge og Nykøbing F.

 • Et TMK-ambulatorium i Næstved

 • Et lille ØNH-ambulatorium i Nykøbing F.

 • En klinisk forskningsenhed

Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved Københavns Universitet og har p.t. 7 læger i introduktionsstillling, 5 læger i hoveduddannelsesstillinger, 5 afdelingslæger og tretten overlæger.

Øvrige forhold

Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til de syv lægeroller. Det forventes at man deltager aktivt i uddannelsen af de uddannelsessøgende læger, og at man indgår i afdelingens forskningsmiljø ledet af vores professor.

Som speciallæge indgår man i 12-skiftet bagvagt.

Der kan blive tale om udefunktion på nogle af de andre sygehuse i Region Sjælland eller Region Hovedstaden fx i forbindelse med MDT-konferencer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

4. juni 2019

Ansættelsessamtaler

Forventes afholdt i uge 25 eller 26.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger

Professor Preben Homøe, prho@regionsjaelland.dk, eller lægelig leder Louise Rabøl, loir@regionsjaelland.dk eller tlf. 61 33 80 21.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh