Jobbet "Et antal jordemoderstillinger til fødegang og svangre" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Vestermarksvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Jordemødre søges til SUH Roskilde.

Få mulighed for at arbejde i hele feltet med gravide, fødende og barslende kvinder!

Vi kan tilbyde en afdeling, hvor svangre, føde og barselsafsnit ligger tæt sammen, og hvor du har mulighed for at vælge, hvad du brænder allermest for.

Afdelingen er en specialafdeling med ca. 2500 fødsler. Vi har en fødegang med seks fødestuer, et svangreafsnit med både ambulante funktioner, igangsættelser og indlagte gravide og en barselsgang med 14 sengepladser og mulighed for overnattende partner.

Hos os er der mulighed for at prøve kræfter med hele det obstetriske område på enten barsel, svangre eller fødegang. Du starter på fødegangeng eller svangre og kan med tiden skifte mellem afsnittene.

Fødestedets størrelse gør det muligt at fokusere på kontinuitet, og ofte kan du følge de kvinder, du har arbejdet med, gennem hele deres forløb hos os . Vi fokuserer på at skabe et godt patientforløb og styrke fagligheden hos personalet hele vejen igennem.

På fødegangen har vi i løbet af de sidste to  år arbejdet struktureret med at styrke den vaginale fødsel.

Vi har indtil videre har nedbragt antallet af kejsersnit hos normale førstegangsfødende til under 5%.

Er du nyuddannet jordemoder får du mulighed for at bygge dine kompetencer op i et fornuftigt tempo. Du kan som regel nå at gøre det ene forløb færdigt, før du skal videre til det næste. Vi har et særligt program til vores nyuddannede jordemødre. Der er mulighed for at justere på det ugentlige timetal, hvis du ønsker det

Er du erfaren, har du mulighed for at få alle dine kompetencer i spil med det samme, samt at bidrage til nye faglige tiltag.

Vi har jordemoderkonsultation i Roskilde, samt udekonsultation på tre lokaliteter i optageområdet.

Sygehuset ligger lige ved siden af stationen, så det er nemt at komme på arbejde fra fx København.

Vi er uddannelsessted for jordemødre og læger, har learninglab på fødegangen, årlige simulations og færdighedstræningskurser, kliniske jordemoderspecialister hele døgnet og prioriterer i det hele taget læring, tværfagligt samarbejde og faglig udvikling højt.

Vi har høj trivsel, lavt sygefravær og et godt kollegialt samarbejde

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh