Jobbet "Afdelingsbioanalytiker med funktionsledelse, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
 
 
Vi søger en afdelingsbioanalytiker med lyst til ledelse og mod på nye udfordringer fra 1. august 2019 eller snarest herefter.
Du vil få ansvar for et spændende nyoprettet funktionsområde med koagulation, elektroforese, PCR og POCT. Funktionen skal i første omgang varetages med udgangspunkt i Regionshospitalet Holstebro samt en mindre del på Regionshospitalet Herning. I nær fremtid skal laboratoriet dog påbegynde aktiviteter i Gødstrup, og du vil som funktionsleder indgå i ledelsen af denne proces og spille en vigtig rolle i den endelige udflytning til Gødstrup.
 
Hospitalsenheden Vest
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest (HEV), som for nuværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing og Lemvig.
HEV har et optageområde på 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland.
 
Klinisk Biokemisk Afdeling
Klinisk biokemisk afdeling er en spændende arbejdsplads med mange faglige udfordringer og opgaver. Der er konstant fokus på at udvikle afdelingens ydelser og samtidig fastholde et godt og åbent arbejdsmiljø. Der er et tæt og solidt samarbejde med de kliniske afdelinger på hospitalet, et samarbejde som er kendetegnet ved åbenhed, dialog og gensidig tillid.
Afdelingens ledelse består af ledende overlæge og chefbioanalytiker. Derudover består ledelsen af et antal afdelingsbioanalytikere, som efter udflytningen til Gødstrup vil bestå samlet set af 5 funktionsledere indenfor hovedområderne koagulation, hæmatologi, kemi, præanalytisk og immunologi/blodbank.
Afdelingen har en samlet personalenormering på 160 stillinger fordelt på bioanalytikere, laboranter, sygeplejersker, sekretærer, kemikere og læger og et samlet budget på ca. 94.000.000 kr.
 
Klinisk Biokemisk Afdeling er akkrediteret efter standarderne DS/EN ISO 15189 og DS/EN ISO 22870. Den samlede analyseproduktion er på mere end 8 mio. analysesvar om året fordelt på et bredt analyserepertoire på hovedfunktionsniveau og enkelte analyser på regionsniveau. Sidstnævnte er placeret i funktionsområdet, som denne stilling skal varetage. Afdelingen har desuden en mobil donortapning, en mobil-bioanalytikertjeneste samt ambulante aktiviteter i Lemvig, Tarm, Ringkøbing og Brande.  
 
Flytning til Gødstrup
Klinisk Biokemisk afdeling skal stå klar i Gødstrup sammen med resten af hospitalet ved udgangen af 2020. Vi er derfor godt i gang med at konkretisere flytteplanerne i forbindelse med udflytning til Regionshospitalet Gødstrup. Dette indebærer implementering af nyt fuldt automatiseret analyseudstyr, hvor den nye afdelingsbioanalytiker forventes at deltage aktivt i valideringsarbejdet.

Hvad kan vi tilbyde dig?
 • Ved udflytning til Gødstrup kommer du til at indgå i et team på 5 afdelingsbioanalytikere med funktionsledelse i et tæt samarbejde med afdelingsledelsen. Indtil udflytningen er der et lokalt team på hver afsnit.
 • En travl og spændende arbejdsplads med fokus på kerneopgaven. Ud over at være akkrediteret benytter afdelingen forskellige værktøjer for løbende at udvikle udførelsen af kerneopgaven (KPI, LEAN).
 • Faglig ledelse af et spændende område med regionsfunktion og et stort udviklingspotentiale.
 • Stor indflydelse på processen mod Regionshospital Gødstrup.
 • En spændende og aktiv afdeling med højt fagligt niveau.
 • Spændende udfordringer på fagligt og personligt niveau. 
Personlige og faglige kvalifikationer:
 • Autorisation som bioanalytiker med min. 2 års erhvervserfaring
 • Have en diplomuddannelse eller tilsvarende uddannelse (eller er villig til at tage den).
 • Erfaring fra en større Klinisk Biokemisk afdeling
 • Flair for og lyst til personaleledelse.
 • Serviceorienteret
 • Fagligt kendskab til området vil være en fordel
 • Udadvendt og et godt humør
 • Gode samarbejds- og kommunikative egenskaber.
 • Være initiativrig og kunne arbejde selvstændigt.
 • Være nytænkende med en analytisk tankegang og kritisk sans.
 • Være ansvarsbevidst og fleksibel.
 • Robust og evne til at bevare overblikket. 
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche stillings- og funktionsbeskrivelse for afdelingsbioanalytiker med funktionsledelse.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområde:
 • Samarbejde med afdelingsledelsen og i funktionslederteamet om varetagelse af afdelingens kernefunktioner.
 • Faglig og driftsansvarlig for analyseproduktionen i eget område.
 • Personaleledelse af 20 – 25 bioanalytikere/laboranter. 
Organisatorisk indplacering
Nærmeste overordnede er afdelingsledelsen.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til overenskomst for ledere mellem Danske Regioner og Sundhedskartellets organisationer.
 
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job
 
Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chefbioanalytiker Karina Willemoes Ladefoged, tlf. nr. 4019 4885.

Stillings- og funktionsbeskrivelse
 
Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside, www.rm.dk/job ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller wordformat. Husk at mærke ansøgningen HR.
 
Ansøgningen må være os i hænde senest mandag d. 10. juni kl. 24.00
Ansættelsessamtaler vil finde sted d. 17.6.19