Jobbet "Afdelingssygeplejerske/specialpsykolog med afsnitsledelses funktion, fastansættelse, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ny Østergade 12, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik i Roskilde søger vi en afdelingssygeplejerske eller en specialpsykolog med afsnitsledelsefunktion.
Vi søger en leder til at indgå i funktionen som afsnitsleder i samarbejde med afsnitsledende overlæge.

Kompetencer
• For ansøgere med psykolog baggrund: uddannet specialpsykolog i børne og ungdomspsykiatri 
• For ansøger med sygeplejerske baggrund: specialuddannelse i psykiatrisk sygepleje, eller lignende kvalifikationer
• Gerne ledelseserfaring og videreuddannelse i ledelse
• Specialiseret klinisk erfaring indenfor feltet
• Fagligt engagement, personlig balance og imødekommenhed
• Gode samarbejdsevner og kommunikationsevner såvel mundtligt som skriftligt
• Sikre rammer for faglig udvikling af medarbejderne i klinikken
• Sikre rammer og udvikling i klinikken, der fremmer et åbent og ligeværdigt samarbejde

Om klinikken i Roskilde
Klinikken varetager undersøgelse og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser. Den samlede medarbejdergruppe er opdelt i mindre teams, der arbejder med henholdsvis børne- og ungeområdet.

Klinikken arbejder ud fra en biologisk, psykologisk og social forståelsesmodel. I den psykologiske behandling arbejdes ud fra såvel psykodynamisk, mentaliseringsbaseret såvel som kognitiv referenceramme med respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor såvel det samlede psykologiske felt, som det psykiatriske felt. Vi lægger vægt på det tværfaglige samarbejde og dialog, selvstændighed og fleksibilitet vedrørende arbejdstilrettelæggelse.

• Læs mere om klinikken her


Arbejdsopgaver
• Personaleledelse
• Klinisk ledelse og kontinuerligt udviklingsarbejde i samarbejde med afsnitsledende overlæge
• Klinisk arbejde
• Arbejdsmiljø
• Drift


Vi tilbyder dig
• En spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor der er fokus på det tværfaglige samarbejde
• At indgå som leder af en engageret og fagligt højt kvalificeret behandlergruppe
• Selvstændig arbejdstilrettelæggelse inden for de rammer driftsaftalen indebærer
• Tæt samarbejde mellem faggrupper i afsnittet og afsnitsledelser i Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri i øvrigt

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri
Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

 

Yderligere oplysninger                                                                                                                                                       Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsledelsen ved ledende oversygeplejerske Poul Erik Ravnsmed, 29 27 12 66, ledende overlæge Jesper Pedersen, 51 16 79 99 eller psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert, 20 23 42 82


Ansøgning
Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

Ansøgningsfrist: 14.06.19
Ansættelsessamtaler:  26.06.19

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.