Jobbet "Introduktionsstillinger til almen medicin i Region Sjælland" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Alleen 15, 4180 Sorø

Dit næste skridt

I Region Sjælland er der 17 stillinger til besættelse jfr. nedenstående.

Tiltrædelse den 1. oktober 2019

Forløb 1

Stillingsnr. 30074-01-90-i-01

Læge Peter Michael Jacobsen, Præstøvej 78, 4640 Fakse

Forløb 2

Stillingsnr. 26611-01-90-i-01

Lægerne Rasmussen, Toft og Kierstein, Sdr. Stationsvej 39, 2.sal, 4200 Slagelse

Forløb 3

Stillingsnr. 24171-01-90-i-01

Lægerne Rosengade, Rosengade 9 A, 2., 4200 Slagelse

Forløb 4

Stillingsnr. 23221-01-90-i-01

Lægehuset Lauritsen og Obel Dorff, Kornerups Vænge 12, 4000 Roskilde

Forløb 5

Stillingsnr. 24236-01-90-i-01

Læge Mette Nørgaard, Dommervænget 27, 4000 Roskilde

Forløb 6

Stillingsnr. 22047-01-90-i-01

Læge Hajnalka Krisztina Jakobsen, Centerholmen 18, 3, 2690 Karlslunde

Forløb 7

Stillingsnr. 24465-01-90-i-01

Lægehuset Tolskovvej I/S, Tolskovvej 23, 4330 Hvalsø

Forløb 8

Stillingsnr. 22802-01-90-i-01

Lægerne i Jyllinge, Centret 1, 4040 Jyllinge

Forløb 9

Stillingsnr. 23310-01-90-i-01

Læge Catalina Klint Dybkjær, Centerholmen 18, 2, 2670 Greve

Forløb 10

Stillingsnr. 24783-01-90-i-01

Karlslunde Lægeklinik, Egedal 3, 2690 Karlslunde

Forløb 17

Stillingsnr. 30902-01-90-i-01

Lægerne Bojsen, Kramer og Lysdahl, Omøvej 7, 2.th, 4700 Næstved

 

Tiltrædelse den 1. november 2019

Forløb 11

Stillingsnr. 22152-01-90-i-01

Lægerne Voglhofer og Brynald, Torvet 11, 4600 Køge

Forløb 12

Stillingsnr. 23868-01-90-i-01

Læge Pia Borup, Billesborgvej 10 B, 4681 Herfølge

Forløb 13

Stillingsnr. 24112-01-90-i-01

Greve Lægehus, Centerholmen 16, 2.tv., 2670 Greve

Forløb 14

Stillingsnr. 24252-01-90-i-01

Apollonklinikken v/Inge Hempel, Nygade 3B, 1., 4300 Holbæk

 

Tiltrædelse den 1. december 2019

Forløb 15

Stillingsnr. 27499-01-90-i-01

Lægehuset Jernbanevej, Jernbanevej 4, 4340 Tølløse

Forløb 16

Stillingsnr. 27839-01-90-i-01

Lægerne Sofie Rohde og Jesper Trier, Nygade 12B, 1., 4300 Holbæk

 

Introduktionsstillingen er af seks måneders varighed under forudsætning af, at ansøger har været ansat i mindst ½ år i praksis under KB-uddannelsen. I modsat fald er introduktions­stillingens varighed 1 år.

Oplæring i lægevagtskørsel er en obligatorisk del af introduktionsstillingerne i Region Sjælland.

Efter godkendt introduktionsstilling vil 4½ års ansættelse i hoveduddannelsesstilling i almen medicin føre frem til speciallægeanerkendelse i almen medicin.

En gennemført introduktionsstilling i almen medicin er en forudsætning for ansættelse i en hoveduddannelsesstilling i almen medicin. Region Sjælland har en lang række attraktive tilbud til uddannelsessøgende læger, herunder uddannelseslaboratorier på sygehusene, kurser for almen medicinske uddannelseslæger, tilbud om faglige supervisionsgrupper, finansiering af uddannelsesrelevante kurser etc.

Yderligere oplysninger om målbeskrivelse m.m. findes på og www.dsam.dk og www.sst.dk

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ved udvælgelsen vægtes ansøgere ud fra tidligere ansættelser og andre aktiviteter med relevans for almen medicin. Udvælgelsen foretages af PUK’er (praksis uddannelses koordinatorer).

Se endvidere: Vejledning til ansøgning til introduktionsstillinger i Almen Medicin i Region Sjælland – Det er vigtigt, at der gøres brug af denne, når ansøgningen udarbejdes.

Bemærk: Ansøgning sendes via www.videreuddannelsen.dk. Ansøgninger, der ikke sendes via videreuddannelsen, kan ikke tages i betragtning.

Ansøgningsfristen er den 2. juli 2019

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 20. august 2019 i Regionshuset, Sorø.

Indkaldelse til ansættelsessamtaler forventes udsendt d. 13. august 2019 via videreuddannelsen.dk.

Det er vigtigt, at du prioriterer så mange stillinger som muligt, dog kun dem du kan tiltræde.

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 18.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.