Jobbet "LÆGESEKRETÆR TIL DANMARKS BEDSTE MINDRE HOSPITAL SØGES" er udløbet

Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde som lægesekretær på Danmarks bedste Mindre Hospital, så har vi et spændende vikariat på 30 timer, vi ønsker besat fra 1. juli, eller snarest derefter og frem til 31.12.2019.
Der er tale om en delestilling mellem Klinik for Medicinsk Udredning, Nyreklinikken og Hjerteklinikken.

Om stillingen
Vi søger en kollega, der har lyst til at medvirke til udviklingen af det gode patientforløb af høj kvalitet i et innovativt center. Klinikkerne har et sundt arbejdsklima, som er præget af en uformel omgangstone. Personalet har en positiv indstilling til arbejdet med fokus på kvalitet og god patientkontakt.

Ledelsesmæssigt refererer du til ledelsen i Klinik for Medicinsk Udredning og Nyreklinikken.
Lidt om klinikkerne:
I Klinik for Medicinsk Udredning varetages både malign og benign udredning.
I Nyreklinikken og Hjerteklinikken modtager vi patienter til udredning og behandling for henholdsvis nyremedicinske og nyrerelaterede sygdomme, og hjertesygdomme.

Vi søger dig, fordi du:
 • Er uddannet lægesekretær og stolt af dit fag
 • Er fagligt velfunderet og bidrager med en effektiv og engageret arbejdsindsats
 • Er fleksibel i din tilgang til opgaveløsning
 • Er stabil i dit fremmøde og siger ja til udfordringer
 • Har god erfaring med Midt-EPJ
 • Evner – og har lyst til - at indgå i et tværfagligt samarbejde
 • Sætter pris på dine kolleger, har smil på læben og glimt i øjet
 • Tænker "vi" og ikke "jeg"
Vi tilbyder et job med:
 • Med stor selvstændighed og ansvar
 • Erfarne, dygtige og dedikerede kolleger
 • Et godt tværfagligt samarbejde med stor vægt på et godt og positivt samspil
  med vores patienter, kolleger og hinanden
 • Kontinuerligt fokus på at optimere patientforløbene
Opgaverne er blandt andet følgende:
 • Bookingopgaver – både i forhold til henviste patienter og i forhold til kontrolpatienter
 • Specifikke opgaver ifm. koordineringen af patientforløbene
 • Telefonpasning samt ekspedition af korrespondance og andre opfølgende opgaver
 • Skrivning af journalnotater
 • Registreringsmæssige opgaver i EPJ
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Heidi Møller på tlf.: 20 45 26 98 eller mail: heidi.moeller@rm.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtil erfaring skal være os i hænde elektronisk senest d. 22.06.19.Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart herefter.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.