Jobbet "Psykolog til Rehabiliteringscenter for Flygtninge" er udløbet

Region Nordjylland

Rehabiliteringscenter for Flygtninge

Badehusvej 1, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Her er stillingen, hvor du har mulighed for at arbejde klinisk med patienter på en velfungerende arbejdsplads hvor tværfaglighed vægtes højt.
 
Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF) i Aalborg søger en psykolog der går højt op i det kliniske arbejde og vil gøre en forskel for vores patienter i behandlingsarbejdet.
Da én af vores fastansatte psykologer har orlov for at gennemføre specialpsykologuddannelsen er stillingen tidsbegrænset i perioden 1.10.2019 til 31.1.2022.


Dine arbejdsopgaver er:
 • At varetage udredningssamtaler
 • Klinisk behandlingsarbejde med fokus på traumebehandling med eget behandlingsansvar
 • Udarbejdelse af behandlingsplaner, vurderinger og epikriser
 • Deltagelse i konferencer og behandlingsplanlægning
 
Hvem er vi?

Hos os kommer du ind på en velfungerende arbejdsplads, hvor både det monofaglige og tværfaglige arbejde vægtes højt. Vi er et ambulatorium med 20 medarbejdere fordelt mellem psykiater, sygeplejerske, psykologer, fysioterapeuter, socialkonsulenter, tolke og administrativt personale. Vi behandler ca. 230 patienter årligt.
Vi er regionsfunktionen for traumatiserede flygtninge med PTSD i henhold til sundhedsstyrelsens specialeplan og er organisatorisk placeret under Specialsektorens område for rehabilitering og socialt udsatte borgere i Region Nordjylland. Vi er optaget af hele tiden at udvikle vores faglighed, så vi kan give vores patienter den bedst mulige behandling. Aktuelt har psykologerne på RCF været på efteruddannelse i Narrativ eksponeringsterapi(NET) og modtager supervision hver 3. uge ift. denne behandlingsmetode. Vi udvikler os kontinuerligt fagligt og psykologerne på RCF har mange forskellige metoder i rygsækken til behandling af en kompleks målgruppe.
Vi er meget optaget af kvalitetsudvikling herunder at bidrage til evidensbaseret behandling på området. Vi deltager aktuelt i et 2-årigt nationalt klinisk forskningsarbejde i samarbejde med fem andre behandlingscentre.
 
Hvem er du?
 • Du er uddannet psykolog og gerne autoriseret
 • Du har lyst til at arbejde med målgruppen – måske har du allerede et vist kendskab til den.
 • Vi er kun 20 medarbejdere, så det er vigtigt, at du kan samarbejde og være med til at fastholde vores gode fællesskab.
Hvad tilbyder vi?
 • Stor mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • Agilt arbejdsmiljø med nem og hurtig implementeringskraft.
 • En arbejdsplads hvor vi har stor fokus på patientens behandlingsbehov
 • Godt tværfagligt miljø, hvor vi prioriterer tværfaglig arbejdspladsundervisning
 • Stor fokus på faglig udvikling p.t. med monofaglig supervision hver 3. uge og tværfaglig supervision én gang om måneden.
 • 37 timer inden for normal arbejdstid.
 
Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst forhandles efter principper i Ny løn. I henhold til Region Nordjyllands indhentes straffeattest. Der er røgfri arbejdstid på RCF. Det betyder at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden hverken inde eller ude.
 
Er du nysgerrig, men har lige et par spørgsmål inden du sender din ansøgning – så ring endelig

Tilbudsleder Tonie Bunch Bertelsen kan kontaktes på tlf.: 97645140
Du kan også se mere om os på www.flygtning.rn.dk.

 
Ansøgningsfrist: 14.8.2019
Samtaler forventes afholdt 22.8.2019