Jobbet "Reservelæge i introduktionsstilling, Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Birkevænget 7-9, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, Region Sjælland er en stilling som reservelæge i introduktionsstilling ledig fra den 1. august 2019 til  31. juli 2020 eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret i Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Stillingsnr. 380043-52-i-04.

Børne-  og UngdomsPsykiatrien i Region Sjælland

Børne- og ungdomspsykiatrien varetager behandlingen af børn og unge i aldersgruppen 0-17 år.

Undersøgelse og behandling finder sted ud fra såvel en biologisk, psykologisk og socialpsykiatrisk tilgang og foregår i et tværfagligt samarbejde, hvor du vil indgå med din lægefaglige viden. I det tværfaglige samarbejde vil der være lægefaglig supervision af dine funktioner.

Introduktionsstilling

Den 1-årige introduktionsstilling består af et halvt års børnepsykiatri og et halvt års ungdomspsykiatri. Du får fast vejleder og regelmæssige vejledningssamtaler. Du tilbydes børne- og ungdomspsykiatrisk introduktionskursus, og der vil være mulighed for at deltage i et psykoterapeutisk grundkursus.

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik, Holbæk

Klinikken varetager undersøgelse, udredning og behandling af børn og unge i alderen 0-17 år med psykiatriske lidelser. Den samlede medarbejdergruppe er opdelt i mindre teams, der arbejder med henholdsvis børne- og ungeområdet

Fælles for klinikken er fokus på mentalisering og rammer og strukturer som fordrer en mentaliserende kultur samt en opdateret og nuanceret faglighed.

Der arbejdes på baggrund af en dynamisk referenceramme med respekt for og inddragelse af den nyeste teoretiske viden indenfor såvel det samlede psykologiske, som det psykiatriske felt.

Du kan læse mere om klinikken her

Vi tilbyder dig

 • Grundig introduktion

 • Et spændende år på en dynamisk arbejdsplads, hvor såvel det lægefaglige som det tværfaglige samarbejde vægtes højt

 • Et stimulerende fagligt undervisningsmiljø

 • Deltagelse i børne- og ungdomspsykiatriens uddannelsestilbud

 • Tværfaglig supervision af såvel psykoterapi som sagsbehandling

 • Supervision og teoretisk indføring i psykoterapi for uddannelseslæger

   

Løn og ansættelsesvilkår

 • Løn i henhold til gældende overenskomst.

 • Afdelingen har et forvagtslag med funktion fra kl. 08.00-22.00 i Roskilde på alle dage samt bagvagt i beredskab. I Roskilde samarbejder afdelingen med voksenpsykiatrien, der har en døgnbemandet psykiatrisk akutmodtagelse PAM, der er åben for alle regionens borgere.

 • Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børneattest og straffeattest.

 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af otte kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

 

Lægegruppen består af: 26 speciallæger og 16 læger i uddannelsesforløb. Lægegruppen har månedligt fælles lægemøde ud over afsnitsvise lægefaglige møder.

 

Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af medicinske studenter ved Københavns Universitet.

 • Afdelingen prioriterer høj faglighed og har stort fokus på læringsmiljø, hvorfor læring i hverdagen, men også mere formaliseret undervisning prioriteres højt
 • Uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel grund-, videre- og specialistuddannelser
 • Afdelingen er godkendt til alle specialets regionsfunktioner
 • Afdelingen har godkendte supervisorer inden for flere specialistretninger
 • Det psykoterapeutiske arbejde vægtes højt. Klinik for Psykoterapi og Selvmordstruede tilbyder undervisning og supervision til Yngre Læger og psykologer under uddannelse. I samarbejde med Psykiatriens Forskningsenhed, Region Sjælland har vi i afdelingen aktuelt ansat 1 forskningslektor, 2 Ph.d.-studerende og 1 post doc. Læs mere om Forskningsenheden her

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph.d. Jesper Pedersen,  

51 16 79 99.

 

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

 

Ansøgningsfrist: 1. juli 2019

Ansættelsessamtale: 4. juli 2019

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.