Jobbet "Introduktionsstilling i Pædiatri, Nykøbing F. Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800 Nykøbing F

Dit næste skridt

 

Har du lyst til blive pædiater eller se om pædiatrien er noget for dig? 

Stillingen er en nyoprettet I-stilling i pædiatri, hvor vi glæder os til i samarbejde med dig om den bedste uddannelse. Hvis du drømmer du om at opleve pædiatrien eller at blive pædiater på sigt og dermed kunne hjælpe syge børn og unge og deres familier i et område, med mange forskellige udfordringer og sygdomme.  

Du vil indgå i vores tværfaglige teams, hvor fokus er rettet mod børn og unges trivsel og tryghed, også når de er syge. Har du særlige uddannelsesønsker indenfor pædiatrien, gerne forskningsorienteret, er vi parate til at supervisere dig. Du vil være en vigtig medspiller i at udvikle uddannelsesmiljøet i afdelingen sammen med de andre yngre læger.

Vi tilbyder en Børne-og Ungdomsafdeling på et akutsygehus, der er i konstant udvikling. Afdelingen har egen lægevisiteret akutmodtagelse samt modtagelse af børn og unge via 112.

 Børne- og Ungdomsafdelingens kapacitet

  • Børn og unge fra 34 gestationsuge og op til 18 år

  • 15 senge inklusiv akut Børnemodtagelse

  • Neonatal akutstue til stabilisering og overvågning af syge nyfødte

  • De neonatale børn, der kræver intensiv behandling, flyttes efter gældende retningslinjer til andre neonatale afdelinger, enten i Region Sjælland eller til Rigshospitalet.

Børne- og Ungdomsambulatorium indeholdende klinikker indenfor områderne diabetes/endokrinologi, allergi/ astma, neuropædiatri, nefrologi, gastroenterologi, social pædiatri samt almen pædiatri.

Der varetages selvstændige sygeplejekonsultationer indenfor adipositas, astma, diabetes, inkontinens samt børn til ticse træning

Nykøbing F. Sygehus er i proces med at opbygge et samarbejde med Steno diabetes Center. Børne- og Ungdomsafdelingen vil blive en del af dette diabetescenter.

Vi tilbyder såvel teoretisk undervisning som simulationstræning. Har du ønske om særlige uddannelsesaktiviteter kan vi tilbyde finansierede nationale kursusaktiviteter. Afdelingen har en uddannelsesansvarlig overlæge samt egen forskningsansvarlig overlæge. Sygehuset har en forskningsenhed med erfaring inden epidemiologisk forskning, som kan hjælpe dig i gang med forskning.

Du vil deltage i almindeligt dagarbejde på sengeafdelingen i teamet eller superviseret ambulatoriefunktion. Når du er i vagt, er din bagvagt tæt på og klar til at supervisere dig. Vi forventer, du er resultatorienteret og kan arbejde selvstændigt, herunder kan planlægge din tid til uddannelse i uddannelsesplanen og eventuel tid til forskning. Du er omhyggelig og en god kollega, kan indgå i det kliniske arbejde i samarbejde med både kollegaer i forskellige faggrupper og familierne på afdelingen.

På Nykøbing F Sygehus er der årligt ca. 2700 akutte børneindlæggelser og ca. 4500 ambulante besøg. Børne- og Ungdomsafdelingen modtager 20% af henvisningerne til de Pædiatriske afdelinger i Region Sjælland.

Sygehuset har en Gynækologisk/Obstetrisk afdeling med ca. 950 fødsler om året.

Fra den 1.augsut 2019 fusioneres Børne- og Ungdomsafdelingen og Gynækologisk/ Obstetrisk afdeling med etablering af en fælles afdelingsledelse, bestående af ledende overlæge, ledende oversygeplejerske og ledende chefjordemoder.

Der vil i den nyetablerede afdeling være et stort fokus på høj faglighed, samt et øget fokus på mulighed for forskning.  

Din ansættelse og uddannelse vil være i Børne – og Ungdomsafdelingen, hvor også vagterne vil foregå.

Ansættelsessamtale finder sted i uge 28.

Læs mere om os på ”www.Komsydpå.dk” - her kan du læse om personalebussen, der kører hver dag til Nykøbing og tilbage til København, om personale hotel og mulighed for bolig. For yderligere information, er du velkommen til at kontakte

 

 

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.