Jobbet "Introstilling i neurologi og klinisk neurofysiologi på Rigshospitalet, Blegdamsvej" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Rigshospitalet - Blegdamsvej, Neurocentret, Neurologisk Klinik og Klinisk Neurofysiologisk Klinik, reservelæge, introduktionsstilling nr. 1301221-20-i4 / 1301191-20-i1

En 1-årig stilling som introduktionsreservelæge ved Rigshospitalet - Blegdamsvej, Neurocentret, Neurologisk Klinik (6 mdr.) og Klinisk Neurofysiologisk Klinik (6 mdr.) er ledig til besættelse 1. september 2019.

Om klinikkerne

Neurologisk Klinik udreder, behandler og følger patienter med neurologiske sygdomme og varetager basal og klinisk forskning. Vi har højt specialiseret funktion indenfor demenssygdomme, multipel sklerose, epilepsi, neuromuskulære sygdomme, cerebrovaskulære sygdomme, neurogenetiske sygdomme og neurointensiv behandling, men vi har også en omfattende hoved- og regionsfunktion. Vi modtager patienter fra hele Danmark, Færøerne samt Grønland. Til klinikken hører Neurobiologisk Forskningsenhed.

Klinisk Neurofysiologisk Klinik varetager klinisk neurofysiologisk diagnostik af patienter henvist fra neurologiske afdelinger og privatpraktiserende neurologer samt fra en række andre specialer på Sjælland, Bornholm, Færøerne og Grønland. Klinikken foretager EMG- og nerveledningsundersøgelser (med anvendelse af såvel overflade – som near-nerve teknik), evoked potential undersøgelser (SSEP, MEP, VEP), EEG-undersøgelser herunder intrakortikal registrering som led i udredning med henblik på epilepsikirurgi samt intraoperativ monitorering. Klinikken deltager desuden i undersøgelse og behandling af patienter med dystoni.

Om stillingen

Vi lægger meget stor vægt på din lægelige videreuddannelse. Du følger et fastlagt introduktions- og uddannelsesprogram og har gennem din ansættelse en hovedvejleder. Gennem dine uddannelsesplaner og kompetencevurdering sikres det, at du løbende opnår dine uddannelsesmål. Vores arbejdsplanlægning understøtter at du får kontinuitet i din videreuddannelse og kendskab til de forskellige neurologiske sygdomsgrupper og undersøgelsesmetoder. Du kommer til at opleve en stor alsidighed og bredde i dine daglige kliniske arbejdsopgaver. Du vil se patienter med almene neurologiske sygdomme og patienter med sjældne kliniske manifestationer.

Vi har et dagligt undervisningsprogram og vores speciallæger yder supervision i samtlige funktioner.

På Neurologisk Klinik omfatter dine kliniske arbejdsopgaver vagtfunktion, stuegange og ambulatorium. Vagtforpligtelsen på Neurologisk Klinik er p.t. 12-skiftet, vagt med tilstedeværelsespligt.

På Klinisk Neurofysiologisk Klinik deltager du i afdelingens undersøgelser. Der er ingen vagtforpligtelse på Klinisk Neurofysiologisk Klinik.

Kvalifikationer

Interesse for klinisk neurologi og neurofysiologi, engagement og gode samarbejdsevner vægtes højt. Har du erfaring med forskning vil det være yderligere kvalificerende – men det er ikke et krav. Begge klinikker har mange forskningsprojekter som du kan medvirke i.

Vi forventer at du er ansvarsbevidst og har en høj arbejdsmoral.

Yderligere oplysninger

Yderligere information om stillingen kan du få ved at henvende dig til fungerende lægelig matrikelleder, uddannelsesansvarlig overlæge Kirsten Svenstrup, Neurologisk Klinik, telefon 3027 3038 eller ledende overlæge, ph.d. Steffen Birk, Klinisk Neurofysiologisk Klinik, telefon 31 47 60 73. Du kan læse mere om vores to klinikker på www.rigshospitalet.dk.

Din ansøgning sendes elektronisk via:

www.hru-erekruttering@regionh.dk og vedlægges kopi af eksamensbevis og curriculum vitae.

Ansøgningsfrist Søndag den 30. juni 2019.