Jobbet "Psykiatrisk Center Nordsjælland søger timelønnede speciallæger i psykiatri til weekend og helligdage." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Psykiatrisk Center Nordsjælland søger speciallæger i psykiatri til weekendstuegang, gennemgange, supervision af Yngre Læger samt akutte tilsyn i somatikken.

Du kommer ikke til at stå alene. Vi møder i weekenden kl. 9.00 og starter med en kop kaffe og morgenbrød.  Der er udover dig en vagtbærende overlæge samt vagtbærende 1. reservelæge og en forvagt på arbejde.   1. reservelægen tager sig af vores lukkede akutmodtagelse. Alle har fremmøde til kl. 16.00, hvor din vagt også slutter.

Du kan vælge enten at lave gennemgange/behandlingsplaner på ny-indlagte patienter i åben akutmodtagelse eller gå en fokuseret og fra de stationære afsnits side velplanlagt weekendstuegang. Det er relevante opgaver på meget velfungerende sengeafsnit. Det drejer sig om to intensive afsnit, et alment åbent afsnit samt to specialiserede åbne afsnit (ældrepsykiatrisk sengeafsnit samt udredningsafsnit for yngre voksne).

Der er definerede arbejdsopgaver for alle – men vi er et center som er kendetegnet ved vores solidariske vagtdækning, hvilket også betyder at vi hjælper hinanden færdig i vagtarbejdet.

Kom og få en fornemmelse af hvad vi kan på Psykiatrisk Center Nordsjælland…. måske det endda kunne ende med en almindelig fastansættelse hos os….

Timeløn: kr. 750,-

Kontakt:

Klinikchef Cæcilie Buhmann, 29660527 og Klinikchef Jonas Astrup, 22402713