Jobbet "Overlæge til Anæstesiafsnit D, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Overlæge Klinisk Anæstesi, Odense Universitetshospital

1 stilling som overlæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 eller efter aftale.

 

Om stillingen

Overlægen er tilknyttet anæstesiafsnit D, for obstetrik almen-/urogynækologi og gynækologisk onkologi.

 

Afsnittet søger, som led i vores generationsskifte en positiv, dynamisk og udviklingsorienteret kollega med lyst til bringe både afsnittet og afdelingen godt igennem den forestående flytning til NytOUH og efterfølgende forankring ift fremtidens behov.

Vi søger kollega med interesse og kvalifikationer indenfor anæstesi til det gynækologisk/obstetriske område.

Klinisk anæstesi, består udover ovenstående afsnit af anæstesiafsnittet for abdominalkirurgi, endokrinologisk kirurgi, urologi og børnekirurgi, anæstesiafsnittet for ortopædkirurgi, skadestue og modtagelse, anæstesiafsnittet for øre-næse-hals-kirurgi, tand- og kæbe-kirurgi, plastikkirurgi og øjenkirurgi.

Vagtfunktionen afholdes på tjenestestedet. Den dækker det kliniske anæstesiområde.

Intensivafsnittene samt neuro- og thoraxanæstesi har egne vagthold.

Kvalifikationer

Speciallæge i anæstesiologi.

 

Du skal have SSAI uddannelsen i Obstetrisk anæstesi eller tilsvarende kompetence.

 

Det vægtes positivt, hvis du har:

  • Interesse og klinisk erfaring indenfor anæstesi til behandling af højt specialiseret onkogynækologi
  • Erfaring med uddannelses/undervisningsfunktioner
  • Deltaget i innovativt arbejde/udvikling ift patientrettede forbedringer
  • Interesse i forskning.

 

Det forventes, at overlægen aktivt deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Arbejdssted

Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau, og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i afsnit indenfor klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er på mere end 125 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.

 

Funktionsbeskrivelse

Se vedlagte funktionsbeskrivelse.


Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger (FAS)

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

 

Ansøgning sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:

Ledende overlæge Jens Schierbeck

Ansøger bedes i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 kompetencer/roller.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Ledende overlæge Jens Schierbeck Tlf 6541 1723

eller

Overlæge Bjørn Mygil Tlf. 6541 3626

 

Samtaler vil blive afholdt torsdag den 12. september 2019

 

Vi ser frem til at høre fra dig