Jobbet "Afdelingslæge til barselsvikariat med speciale i klinisk onkologi" er udløbet

Region Midtjylland

Kræftafdelingen

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Afdelingslæge til et barselsvikariat søges til Kræftafdelingen ved Team A fra  den 1. september 2019 til 30. april 2020.
 
Kræftafdelingen varetager non-kirurgisk onkologisk behandling i Region Midtjylland i samarbejde med den onkologiske afdeling i Herning. Herudover har afdelingen en række landsdels- og landsfunktioner. Det palliative team hører administrativt til under onkologisk afdeling. Afdelingslægen vil blive tilknyttet afdelingens Team A og ét eller flere af de ekspertområder, der hører under teamet.
 
Ansøgere til stillingen skal være speciallæge i klinisk onkologi og kunne varetage alle funktioner inden for specialet på specialistniveau. Det forudsættes, at ansøgeren på tiltrædelsestidspunktet har erhvervet den relevante speciallæge autorisation. For udenlandske ansøgere forudsættes arbejds- og opholdstilladelse.
 
I bedømmelse af ansøgeren vil vedvarende faglig udvikling, selvstændig forskning, teoretisk videreuddannelse og undervisningserfaring blive tillagt særlig betydning. Detaljerede forventninger kan læses i den Faglige Profil, der også er vejledende for ansøgning, kan rekvireres.
 
Afdelingen deltager i videreuddannelse af læger indenfor specialet Klinisk Onkologi og i undervisningen af medicinske studenter.
 
I et vist omfang kan der være knyttet vagtfunktion til stillingen. I så fald vil det være ét holddrift med dagtjeneste efterfulgt af 20-skiftet rådighedtjeneste fra bolig.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Ansættelsen er betinget af en  tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.
 
Afdelingsbeskrivelse, Faglig Profil samt yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ph. D. Anni Ravnsbæk Jensen, på 7845 4900.
 Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.