Jobbet "Udviklingsorienteret overlæge, Radiologisk Afdeling, Holbæk sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Vi tilbyder et spændende job med fine udviklingsmuligheder for en fremsynet overlæge med interesse for udvikling af radiologi og digitalisering. Du har lyst til at bidrage til en spændende digital fremtid og finder det naturligt at tænke i udvikling og effektivisering af arbejdsgange i et velfungerende team

Stillingen og afdelingen

Som vagtbærende overlæge er du med til at fastholde et godt arbejdsmiljø med høj faglighed. Du vil bidrage til en videreudvikling af det flerfaglige samarbejde og medvirke til udvikling og implementering af nye tiltag på Holbæk Sygehus.

Dit arbejde vil blandt andet omfatte abdominalundersøgelser samt beskrivelser af CT kolografi og HRCT. Du har i dit arbejde fokus på at sikre flow og høj patientsikkerhed for indlagte patienter og en løbende kvalitetssikring af radiologiske ydelser, som understøtter sygehusets filosofi ’Samme dag under samme tag’.

Den samlede lægelige stab består (inkl. den ledende overlæge) af 12 kollegaer. Afdelingen har to reservelæger i hoveduddannelsens to første år og en reservelæge i hoveduddannelsens første år og en introduktionsreservelæge.

Afdelingen har døgndækkende akutfunktion. Vagten er tilkaldevagt fra bolig og vil være 6-skiftet. Der er mulighed for hjemme-PC.

På Radiologisk Afdeling betragter vi os selv som værende åbne og lydhøre, og du vil opleve at dine kollegaer ofte har gode ideer til nye tiltag, som vi afprøver. Vi har særlig fokus på uddannelse og forskning og er derudover forankret i Forskningens Hus på sygehuset. Afdelingen deltager i forskningsprojekter i samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger.

Da de enkelte overlæger har fagområder og interessefelter, er der i den daglige arbejdstilrettelæggelse taget højde for dette. Der er muligheder for forskning og øvrig udvikling.

Vi tilbyder

Vi tilbyder dig et spændende job i en afdeling med mange muligheder for fremtidige udviklingsområder og
-opgaver, herunder nye digitale projekter. Her får du mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vi fortsat kan vise vejen, når det handler om radiologien. Derudover får du, ved ansættelse, tilbudt et ansvarsområde, som passer til dine kompetencer og ønsker om udviklingsretning.

Du bliver en del af et godt arbejdsmiljø i et velfungerende team af gode kollegaer, som du kan sparre med i det daglige. Din udadvendthed vil sikre, at du bliver fagligt stimuleret og vil opleve, at vi sætter barren højt, når vi taler læring og udvikling.

Om dig

Du er overlæge-kvalificeret speciallæge i radiologi og har lyst til at arbejde på et velfungerende akutsygehus, på en attraktiv og fagligt udfordrende arbejdsplads og et eftertragtet uddannelsessted.

Du er lyttende og deltager aktivt i fællesskabet og inddrager personalet i dit udviklingsarbejde.

Du bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde dig konkret til de syv herunder nævnte kompetencer: Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Holbæk sygehus anvender en vurdering af ’De syv lægeroller’ (kompetencerne Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse. Læs mere om ’De syv lægeroller’.

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Knut Borch-Johnsen.

FAKTA

Om Radiologisk Afdeling
Radiologisk Afdeling varetager den radiologiske betjening af indlagte og ambulante patienter. Arbejdet foregår i tæt og forpligtende samarbejde mellem de kliniske afdelinger på sygehuset og inden for de øvrige radiologiske afdelinger i regionen – med henblik på korte ventetider, kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning.

Afdelingen betjener også primærsektoren. Herudover modtages der i den udstrækning afdelingen har kapacitet til, også patienter som led i det fri sygehusvalg.

Afdelingen i Holbæk råder over otte undersøgelsesrum. Der findes tre nyere ultralydsapparater, 2 1.5T MR skannere og to CT-skannere, heraf en helt ny Dual Source CT skanner. Den konventionelle radiologi er i løbet af de sidste par år totalt digitaliseret, dels via et rent digitalt gennemlysningsleje, dels er der DR-udstyr i alle rum samt til udefoto.

Vi har satellitafdelinger på Kalundborg Sundheds- og Akuthus og i Sundhedscenter Odsherred i Nykøbing Sjælland, begge betjent af radiografer. Beskrivelser af undersøgelserne varetages af lægerne på afdelingen i Holbæk.

Holbæk Sygehus indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er et ambitiøst akutsygehus, og varetager denne funktion for ca. 250.000 ud af regionens ca. 820.000 borgere.

Sygehuset omfatter følgende specialer: akutmedicin, arbejdsmedicin, samfundsmedicin, gynækologi/obstetrik, pædiatri, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin der inkluderer lungemedicin, kardiologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, geriatri, neurologi/apoplektologi og reumatologi, samt fysio-/ergoterapi. Herudover findes en Anæstesiologisk Afdeling med intensiv terapiafsnit og Smerteklinik, en Radiologisk Afdeling inkl. CT- og MR-scanning, og desuden tværfaglige specialer som klinisk biokemi og klinisk fysiologi.

Langt de fleste akutte patienter får deres indledende udredning og behandling i sygehusets Akutafdeling, hvorfor der et tæt samarbejde med Radiologisk Afdeling.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på: www.regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist d.1.9.2019

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.