Jobbet "7 måneders vikariat fra 1. september 2019 eller snarest derefter, 30 timer pr. uge - Fysioterapeut til Fysio- og Ergoterapien, Regionshospitalet Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Fysio- og Ergoterapien, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Er du en ambitiøs og fagligt dygtig fysioterapeut? Har du gennemslagskraft samt en konstruktiv og engageret indstilling? Ser du muligheder frem for begrænsninger? Så er det dig, vi søger!

Du vil primært komme til at arbejde med ortopædkirurgiske patienter. Derudover er der afsat ca. 7 timer pr. uge indenfor hjælpemiddelområdet.

Dine kvalifikationer
Vi søger en person, der har følgende kvalifikationer:
  • erfaring med fysioterapeutisk undersøgelse, vurdering, planlægning, behandling og genoptræning indenfor det ortopædkirurgiske område
  • fagligt velfunderet, har faglig gennemslagskraft og gode kommunikative kompetencer
  • er robust i forhold til at kunne navigere i komplekse opgaver
  • hurtig til at tilegne sig ny viden
  • innovativ indstilling og kan præsentere innovative resultater
  • fleksibel, kan prioritere, bevare overblikket i pressede situationer og fungere i en travl hverdag
  • effektiv og præcis i dokumentationen af sit arbejde, både skriftligt og mundtligt
  • dedikeret og gode samarbejdsevner, både ift. patienter og pårørende samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • er stabil og pligtopfyldende 
Vi tilbyder engagerede og dygtige kolleger, et godt arbejdsmiljø samt et spændende og alsidigt arbejde med mange faglige udfordringer. Du får mulighed for at tage ansvar og være med til at udvikle de fysioterapeutfaglige kerneydelser og styrke samarbejdet omkring det enkelte patientforløb. Vi tilbyder grundigt introduktionsprogram, personlig mentorordning, faglig sparring og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.
 
Fysio- og Ergoterapien på Regionshospitalet Horsens har som vision at arbejde for et sundhedsvæsen i verdensklasse. Vi arbejder med fokus på monofaglige kerneydelser i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Det er vores ønske at bidrage til effektive og accelererede patientforløb, med fokus på høj kvalitet. Fysio- og Ergoterapien og Livsstilscenter Brædstrup er én organisatorisk enhed med fælles afdelingsledelse. Hjælpemiddeldepotet er en del af Fysio- og Ergoterapien, og Ernæringsklinikken, dvs. diætistområdet på Regionshospitalet Horsens er en del af Livsstilscenter Brædstrup.
 
Fysio- og Ergoterapien består af en meget engageret, tværfaglig personalegruppe med 30 fysioterapeuter, 15 ergoterapeuter, en hjælpemiddeldepotansvarlig, to udviklingsansvarlige terapeuter, to kliniske undervisere, en post doc, en ph.d, to sekretærer, to afdelingsterapeuter og én ledende terapeut.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Sundhedskartellet (Danske Fysioterapeuter) og Danske Regioner. Aflønningen fastsættes efter principperne for lokal løndannelse med baggrund i løntrin 4 efter anciennitet op til løntrin 6 (8 års anciennitet) samt eventuel kvalifikationsløn.
 
Kontakt os
Se www.fysioogergoterapi.dk og ring til afdelingsterapeut Mikael Elsborg eller TR for fysioterapeuter Marianne Rafn Diab. Begge træffes via Fysio- og Ergoterapiens reception på tlf. 78 42 78 00
 
Ansøgning
For at komme i betragtning til stillingen, er det en forudsætning, at du er uddannet og autoriseret fysioterapeut. Du skal du ansøge elektronisk via dette stillingsopslag. Kopi af eksamensbevis med karakter og relevante udtalelser / referencer bedes vedhæftet som bilag.

Ansøgningsfrist er søndag den 11. august 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 19. august 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.