Jobbet "Overlæge, Radiologisk Afd., urogenital sektion, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Billeddiagnostik: Læger

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Ved Radiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har vi en stilling som overlæge i urogenital radiologisk sektion ledig til besættelse fra 01.11.19 eller efter aftale.
 
Afdelingen
Afdelingen er delt i sektioner indenfor gastroradiologi, onko- og thoraxradiologi, karradiologi og interventionsradiologi, mammaradiologi, neuroradiologi, ortoradiologi, pædiatrisk radiologi og urogenital radiologi.
 
Urogenital radiologisk sektion udfører højt specialiseret diagnostik og behandling. Der er primær cancerudredning af urogenital cancersygdomme med flere ugentlige MDT-konferencer vedrørende nyrer, øvre og nedre urinvejscancer samt prostata og kvindelige genitale cancer sygdomme. Sektionen udfører stort antal radiologiske undersøgelser og ydelser: som urethragrafier efter kirurgisk urethra rekonstruktion, ultralyd, ultralydvejledte procedurer på nyre eller blære, CT skanninger og MR skanninger inkl. multiparametrisk prostata skanning.
Der vil være god mulighed for at udvikle kompetencer indenfor disse områder.
Sektionen er i dag primært bemandet med 2 afdelingslæger, og der er en overlæge tilknyttet sektionen.
 
Radiologisk Afdeling er en af landets største med et årligt undersøgelsesantal på ca. 285.000. Afdelingen diagnosticerer, undersøger og behandler patienter indlagt på Aalborg Universitetshospital samt henviste patienter fra de praktiserende læger i Region Nordjylland. Derudover udføres de højt specialiserede funktioner indenfor radiologi i Region Nordjylland kun i Aalborg. Afdelingen er fordelt på 5 matrikler: Aalborg Nord, Aalborg Syd, Thisted, Hobro og Farsø. Den opslåede stilling er fysisk placeret i Aalborg.
 
Forskning og udvikling
Som universitetshospital har forskning og udvikling en høj prioritet og specialet har i 2014 etableret en selvstændig forskningsenhed.
 
Universitetshospitalet indgår i væsentlig grad i både introduktions- og hoveduddannelsen i radiologi. Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle et godt læringsmiljø, der sikrer de yngre læger en solid basis- og specialistuddannelse. Der vil derfor i stillingen indgå et ansvar for undervisning og supervision af yngre læger.
 
Vi lægger vægt på
  • Ambitioner som medicinsk ekspert
  • Gode samarbejdsevner
  • Lyst og evner til undervisning og supervision af uddannelseslæger
  • Lyst og vilje til at arbejde i teams med lægekolleger, men også tværfagligt både i afdelingen og med vores kliniske kolleger
  • At du tager ansvar for løsning af afdelingens/sektionens opgaver
  • Gode kommunikative evner
  • At du har en tillidsvækkende og anerkendende omgangsform
 
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til konstitueret ledende overlæge Jan Nybo (j.nybo@rn.dk), tlf. 23994114 eller speciale- og uddannelsesansvarlig overlæge Graziella Andersen (graziella.andersen@rn.dk), tlf. 97665231.
 
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: http://www.aalborguh.rn.dk/Service/Kompetenceskema


Ved ansættelser i Region Nordjylland skal der indhentes reference samt børneattest på den ansøger, der ønskes ansat.
Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Motiveret ansøgning vedlægges curriculum vitae indeholdende evt. publikationsliste.


Samtaler forventes afholdt i uge 37.