Jobbet "Fysioterapeut til Sengeafsnit 2, sensomotorisk subspeciale, Regionshospitalet Hammel Neurocenter" er udløbet

Region Midtjylland

Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Voldbyvej 15, 8450 Hammel

Dit næste skridt
En fast stilling som fysioterapeut ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter, sengeafsnit 2, sensomotorisk subspeciale, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019. Stillingen er en 32-37 timers stilling.
Arbejdstiden omfatter dag-, aften og weekendarbejde. 

Vi søger en fysioterapeut der:
 • Har faglige ambitioner  indenfor neurorehabilitering
 • Har erfaring med og lyst til at specialisere sig inden for neurorehabilitering.
 • Kan bidrage med sin neurofysioterapi ind i det  tværfagligt samarbejde
 • Er fleksibel og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø
 • Trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven
Kan du nikke genkendende til disse udsagn, er du måske vores nye kollega på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Som fysioterapeut ansat på Sengeafsnit 2 får du:
 • Et spændende og udfordrende job med mulighed for en varieret arbejdsdag 
 • En afdeling med et højt mono- og tværfagligt niveau. Du får ca. 50 engagerede og kompetente kolleger, der brænder for neurorehabilitering. Heraf 7 fysioterapeuter.
 • Et godt tværfagligt team-samarbejde med fokus på patienten.
 • En afdeling der arbejder med at kombinere ergonomi med behandlingskoncepter
 • En struktureret monofaglig såvel som tværfaglig introduktion. Som nyansat får du tildelt en mentor fra egen faggruppe.
 • Mulighed for at udvikle dine neurofysioterapeutiske kompetencer, bl.a. ved jævnlig sparring med kolleger, undervisning og kurser.
 • Mulighed for at blive ansvarlig for særlige områder indenfor det neurofysioterapeutiske område, på tværs af afsnittene i organisationen.
 • En afdeling som samarbejder med vores forsknings- og udviklingsenhed
Den fysioterapeutiske tilgang er kendetegnet ved:
Klinisk ræssonnering som omdrejningspunkt for undersøgelse og behandling af personer med erhvervede hjerneskader, med henblik på optimering af personens handlekompetence gennem motorisk læring og motorisk kontrol. Der tages udgangspunkt i ICF-modellen/personens behov på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau.
 
Den neurofysioterapeutiske intervention tager udgangspunkt i krop og bevægelse, hvor optimering af den hjerneskadede persons kropslige og kognitive ressourcer er i fokus. Interventionen sigter mod, at personen under indlæggelse gives positive kropslige oplevelser i den nye livssituation, således at det motiverer til fysisk aktivitet såvel under indlæggelsen som efter udskrivelsen.
 
Neurofysioterapeutiske fokusområder er overvejende:
 • Vurdering af funktionsevne, med henblik på afdækning af ressourcer og problemfelter, som udgangspunkt for  målsætning for den monofaglige og tværfaglige neurorehabiliteringsindsats.
 • Tilrettelæggelse af udskrivelse
 • Ergonomi i forhold til tværfaglige samarbejdspartnere
 • Neuropædagogisk tilgang i forhold til personer med kognitive problemer
 • Træning af motorisk kontrol
 • Kontrakturprofylakse og -behandling
 • Respirationsfysioterapi
 • Styrke- og udholdenhedstræning
 • Konditionstræning
 • Træning i grupper og på hold
 • Bassinterapi
 • Afprøvning og tilpasning af hjælpemidler
Patientgruppen rummer meget komplekse fysiske og/eller kognitive problemstillinger og kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til at bruge din fysioterapeutiske tilgang i patientens neurorehabilitering.
 
Fagligheden er naturligvis i højsædet, samtidig med at vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø. 
Vi tilskynder hinanden til løbende at reflektere over egen praksis, hvilket bidrager til at styrke den faglige udvikling.
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN):
Regionshospitalet Hammel Neurocenter er Vestdansk Center for den højtspecialiserede neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade og vi besidder derfor den højeste ekspertise på dette område. RHN modtager svært hjerneskadede patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Jylland og Fyn.
Neurorehabiliteringen på RHN er organiseret i fire subspecialer: Tidlig neurorehabilitering, sensomotorisk subspeciale, kognitiv subspeciale og subspeciale for børn og unge. Til alle subspecialer er tilknyttet en klinik.
 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter har 84 behandlingspladser og behandler årligt
700 patienter. Der er ca. 520 ansatte, heraf 60 fysioterapeuter og 60 ergoterapeuter.
 
Se nærmere om Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelse sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Afsnitsleder/overfysioterapeut Anne Præst, mail: annpra@rm.dk Tlf. 7841 9266 (træffes ikke i uge 30-32)
 
Din ansøgning
Din ansøgning vedhæftet eksamensbevis, autorisations ID og andet skal sendes elektronisk og være os i hænde senest den 15. august 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 26. august 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.