Jobbet "Genopslag: Holmstrupgård søger autoriseret psykolog med viden om og erfaring indenfor unge- og/eller voksenpsykiatrien. Der er tale om en fast stilling på 37 timer som ønskes besat fra d. 1. oktober 2019" er udløbet

Region Midtjylland

Holmstrupgård Rådgivningsafd

Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

Dit næste skridt
Holmstrupgård er en socialpsykiatrisk døgninstitution for unge mellem 14 - 23 år med intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdeling samt ambulante behandlingstilbud. 
Holmstrupgårds tilbud henvender sig til unge med forskellige psykiatriske vanskeligheder som f.eks. psykotiske vanskeligheder (skizofreni), personlighedsforstyrrelser, kontaktvanskeligheder (autismespektrumforstyrrelser), spiseforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD), skolevægring og svær selvskade.
Holmstrupgård arbejder inden for en pædagogisk og miljøterapeutisk referenceramme på psykodynamisk grundlag.

Holmstrupgård har endvidere kontinuerligt fokus på udviklingsarbejde, kompetenceudvikling og ekstern konsulentbistand som f.eks. i VISO-regi, hvor Holmstrupgård er VISO-leverandør på bestemte fagområder på både børne- og voksenområdet. De VISO-sager, Holmstrupgård som oftest indgår i, omfatter komplekse og komplicerede problemstillinger, der er knyttet til bl.a. skizofreni og psykoser, svær selvskade, spiseforstyrrelser, skolevægring, komorbide tilstande mv. Jf. følgende link for yderligere uddybning af Holmstrupgårds tilknytning til VISO: https://www.holmstrupgaard.rm.dk/viso/
Vi søger en psykolog, der både kan varetage konsulentopgaver ud af huset i form af VISO opgaver, og som samtidig kan indgå i interne funktioner som f.eks. supervision af andre faggrupper og afgrænsede samtaleforløb. Der vil desuden på længere sigt kunne indgå en koordinerende rolle ift. kontakten til VISO centralt. 

Psykologen indgår i den samlede rådgivergruppe, som aktuelt består af 10 psykologer og 1 socialrådgiver. Rådgivergruppens primære opgave er at medvirke til og understøtte en fagligt funderet behandlingsindsats på afdelingerne ved deltagelse i behandlingsarbejdet, supervision, undervisning, individuelle samtaleforløb og gruppeforløb med de unge, samt dokumentation og metodeudvikling.

Vi søger en psykolog:
 • som har psykiatrisk erfaring med unge og/eller voksne  
 • som kan se styrkerne i det miljøterapeutiske arbejde på psykodynamisk grundlag
 • som kan udføre VISO opgaver og være med til at visitere VISO opgaver i Rådgivergruppen
 • som kan omsætte sin viden om mennesker med psykiatriske problemstillinger i dialog og sparring
 • som trives med varierende opgaver og nye udfordringer
 • som kan arbejde selvstændigt og systematisk
 • som er en dygtig formidler af dynamisk psykiatriforståelse og miljøterapi
 • som kan varetage undervisning og supervision af personale
 • som kan indgå i Holmstrupgårds beredskab til akutte personalesamtaler.

Vi tilbyder:
 • Spændende og udfordrende opgaver
 • En organisation i udvikling, der lægger vægt på faglighed, rummelighed, respekt og samarbejde
 • Supervision og efteruddannelse
 • Et inspirerende psykologfagligt miljø.


Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere oplysninger, henvendelse hos leder af Rådgivergruppen, Anne Birgitte Døssing, tlf. 23991215 eller mail: andoes@rm.dk
Endvidere henvises til vores hjemmeside: https://www.holmstrupgaard.rm.dk/

Ansøgningsfrist: 15. august 2019 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. august 2019Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.