Jobbet "Sætter du som sygeplejerske eller ergoterapeut trivsel, samarbejde, rigtig gode arbejdstider og ikke mindst patientrelationer i højsæde, så søg til FACT/Psykiatrisk Ambulatorium, PC-Ballerup" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 2, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Vi søger nye kollegaer med en uddannelse som sygeplejerske, og for første gang, også kollegaer med en ergoterapeutisk uddannelse, der har lyst til at arbejde med den opsøgende FACT-funktion.

Du vil blive en del af et tværfagligt FACT-ambulatorium der er kendetegnet ved en personalegruppe med et stort fagligt engagement og dygtighed der vægter trivsel og det gode kollegaskab højt.

 

FACT-ambulatoriet er opdelt i 3 teams. Team 1 og 2 varetager behandling af almene psykiatriske patienter, og team 3 har særfunktion med behandling af patienter med dom til behandling.

Vores optageområder er:

Team 1: Ballerup og Herlev kommune

Team 2: Ballerup og Egedal kommune

Team 3: Hele Ballerups optageområde

Arbejdet i et FACT-ambulatorium omhandler primært behandling af patienter i eget hjem, hvorfor stillingen har en væsentlig udekørende funktion, så kørekort vil derfor være at foretrække.

Vi søger sygeplejersker og ergoterapeuter med følgende kvalifikationer:

 • Autorisation som sygeplejerske eller autorisation som ergoterapeut
 • Erfaring inden for det psykiatriske speciale
 • Overblik, overskud og evnen til at planlægge din egen arbejdsdag
 • Evnen til at samarbejde samt skabe sammenhængskraft
 • Evnen til selvstændigt at varetage kompliceret og nuanceret sygeplejefaglig/ergoterapeutisk behandling
 • Gerne erfaring med kognitiv terapi
 • Viden om Recovery

Dine funktions- og arbejdsopgaver indeholder bl.a.:

 

 • At være primærbehandler for en gruppe patienter   
 • At besøge patienter under deres indlæggelse  
 • At afholde ambulante samtaler     
 • At foretage hjemmebesøg
 • Fokus på bl.a. ugeskema, aktivitet og ADL træning (ergoterapeuter)
 • Fokus på anvendelse af kognitive strategier mhp. at hjælpe patienter til øget sygdomsindsigt, personlig mestring og vækst
 • At varetager medicinadministration (sygeplejersker)
 • Dagligt at dokumentere i journalen samt at indgå i et samarbejde omkring udarbejdelse af behandlingsplaner
 • At forestå forskellige undervisningsopgaver i forhold til patienter, pårørende og studerende   

 

For begge faggrupper gør det sig gældende, at der er afsat god tid til introduktion i forhold til at blive fortrolig med FACT-modellen.

Vi har faste arbejdstider og møder mandag til torsdag kl. 08.00-15.30 og fredag kl. 08.00-15.00.

Stillingerne er på 37 timer ugentligt, med ansættelsesstart oktober 2019.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af psykiatrisk ambulatorium Mette Wallbohm Olsen på telefonnr.: 30668341 eller via mail: Mette.wallbohm.olsen@regionh.dk

(afvikling af ferie i uge 29, 30 og 31, hvorefter henvendelser vil blive besvaret.

 

Ansøgningsfristen er fredag den 9. august 2019, kl. 12.00.

Vi forventer at afholde jobsamtaler den 15. og 16. august 2019.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.