Jobbet "Projektkoordinator til Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Funktionelle Lidelser

Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C

Dit næste skridt
Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital søger en projektkoordinator til at varetage et nyt formidlingsprojekt i afdelingen. Ansættelsen er på 10 måneder med 30 timer/uge fra 1. september 2019.

Funktionelle Lidelser er en udviklingsorienteret afdeling med mange spændende opgaver, som vi håber, at du med dine kvalifikationer og kompetencer, vil være med til at løse.
Vi forsker i årsager til - og behandling af funktionelle lidelser. Afdelingen har et aktivt forskningsmiljø, hvor der foregår sparring og samarbejde mellem mange forskellige discipliner og fagområder.

Afdelingen modtager desuden patienter til udredning og behandling. Vi behandler ca. 250 patienter om året. Mange af vores patienter deltager i forskningsprojekter. Afdelingen har kun ambulante funktioner.

Derudover har vi forskelligartede aktiviteter med at formidle viden om funktionelle lidelser til sundhedsfagligt og socialfagligt personale på både hospitaler og i kommuner.
Vi har gennem årene haft mange eksternt finansierede formidlingsprojekter i afdelingen.

Se i øvrigt vores hjemmeside.

Formålet med det aktuelle formidlingsprojekt er at skabe en fælles vej til viden på tværs af kommuner og regioner. Afdeling for Funktionelle Lidelser har høj ekspertise indenfor området og har et veludbygget netværk nationalt og internationalt.

Afdelingen ønsker på den baggrund af bringe viden og netværk i spil i en tredelt formidlingsindsats rettet mod at
 • fastholde og videreudvikle den nuværende formidlingsindsats, herunder invitere til - og støtte lokale initiativer i kommunerne (Indsatsområde 1)
 • udvikle en økonomisk bæredygtig model for organisering af formidlingsindsatsen (Indsatsområde 2)
 • skabe nye strategiske samarbejder om formidlingsindsatsen på tværs af regioner og kommuner (Indsatsområde 3)

Projektet vil bidrage til at fastholde allerede iværksatte formidlingsinitiativer og vil bidrage til videreudvikling af formidlingsindsatsen. Ved at involvere det strategiske niveau i regioner og kommuner i planlægningen og organiseringen af en fremtidig formidlingsindsats forventes det, at indsatsen kan bredes yderligere ud, og at denne forankres såvel organisatorisk som økonomisk. Den nyeste viden om funktionelle lidelser vil dermed kunne komme langt flere til gavn og vil i højere grad kunne understøtte gode forløb for borgere med funktionelle lidelser.

Stillingen som projektkoordinator skal besættes med en person med en sundhedsfaglig kandidatuddannelse.

Vi har brug for en kollega som
 • er udadvendt og har gode kompetencer i at skabe relationer
 • gerne har kendskab til funktionelle lidelser
 • har erfaring med at arbejde projektorienteret
 • har erfaring med formidling til forskellige målgrupper
 • evner at håndtere mangeartede opgaver og deadlines
 • besidder gode kommunikations- og samarbejdskompetencer

Din opgave vil bestå i at
 • planlægge og koordinere undervisnings- og formidlingsaktiviteter
 • deltage i undervisnings- og formidlingsopgaver
 • skabe nye netværk på tværs af kommuner og regioner
 • udvikle, søsætte og forankre nye initiativer indenfor formidlingsområdet på tværs af kommuner og regioner
 • sikre fremdrift i projektet, så projektet når i mål til tiden
 • udarbejde en afsluttende projektrapport 
Opgaverne varetages i samarbejde med en styregruppe for formidlingstiltagene og ledelsen i afdelingen.

Vi tilbyder
 • et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere og mangeartede opgaver
 • gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • mulighed for fordybelse
 • en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos oversygeplejerske Lis Hartmann på 2912 0718 eller på lis.hartmann@rm.dk, du kan også kontakte projektmedarbejder Mette Trøllund Rask på merask@rm.dk.

Samtaler afholdes primo uge 33.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.