Jobbet "Introduktionsstilling v. H. C. Andersen Børne- og Unge hospital, Odense Universitetshospital" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

H. C. Andersen Børne- og Ungehospital har en introduktionsstilling ledig til besættelse 1. oktober 2019.

Vi søger

En engageret og glad reservelæge, som brænder for at blive pædiater. Til gengæld tilbyder vi masser af arbejde med børn og familier, et godt læringsmiljø og fuld back-up fra erfarne kolleger døgnet rundt.

 

Er det svært at blive pædiater?

Hvis pædiatri lige er dig, så lover vi dig at give dig en bred og specialiseret uddannelse i et trygt læringsmiljø. Vi uddanner dig og har fokus på karrierevejledning, så du bliver velkvalificeret til at søge en U-stilling.

 

Lidt om H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Vi er en af 4 børneafdelinger i Region Syddanmark og regionens universitetsafdeling indenfor pædiatri. Vi dækker det pædiatriske speciale bredt og har i alt ca. 6.000 indlæggelser årligt. Derudover har vi regionsfunktion og højt specialiseret funktion indenfor alle pædiatriske subspecialer.

Ambulatoriet er opdelt i specialambulatorier og har i alt ca. 30.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores psykologer, pædagoger, skolelærere, diætister og socialrådgivere.

 

Forskning og uddannelse

Vi har en forskningsenhed og lægger vægt , at forskning skal være en integreret del af arbejdet i afdelingen. Vi modtager studerende i praktik fra det Lægevidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og vi har sygepleje-, jordemoder-, pædagog- og psykologstuderende samt lægesekretærelever.

 

Lægelige bemanding

Aktuelt består lægegruppen af godt 30 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 6 reservelæger i almen blok-uddannelse og 2 introlæger.

 

Vagter

Introduktionslægen indgår i forvagtslaget, som tilstræbes at være mindst 10-skiftet to- holds drift med vagt på tjenestestedet. Derudover dækker forvagten i vinterperioden en weekend-stuegangsfunktion. Der er bagvagt og neonatalvagt i tilstedeværelse afdelingen.

 

n og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes børneattest. Attesten indhentes hos Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.

   

Yderligere oplysninger s hos ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen (marianne.skytte.jacobsen@rsyd.dk), tlf. 2331 0866  eller hos uddannelsesansvarlig overlæge Peter Toftedal (peter.toftedal@rsyd.dk)

 

Ansøgning: Skal tage udgangspunkt i de 7 lægeroller. Den stiles til afdelingsledelsen og sendes elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg stillingen”. Ansøgningsfrist er torsdag den 15. august 2019. Vi planlægger at afholde samtaler mandag d. 20. august 2019.