Jobbet "Psykolog til Familieambulatoriet, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

I Familieambulatoriet, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital, er stilling som psykolog ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019.

Stillingen er på 37 timer om ugen, og psykologen vil blive en del af Børnehospitalets psykologgruppe på p.t. 6 psykologer.  

 

Hvad er Familieambulatoriet?

Familieambulatoriet er en tværfaglig enhed bestående af psykologer, socialrådgivere, jordemødre, sekretærer, børnelæger og fødselslæger. Familieambulatoriet indgår i et landsdækkende samarbejde med de øvrige regionale familieambulatorier. Formålet med Familieambulatoriets arbejde består i en målrettet indsats i forebyggelse af medfødte alkohol-, rusmiddel- eller medicinrelaterede skader hos nyfødte og børn samt at arbejde forebyggende i forhold til at forhindre fejludvikling og omsorgssvigt i den tidlige barndom og før-skolealder. Rusmiddelseksponerede børn bliver fulgt i Familieambulatoriet til jævnlige pædiatriske og psykologiske undersøgelser op til skolealderen.  Den psykologfaglige del i Familieambulatoriets børneteam består primært af screening og udviklingsvurdering af spæd- og småbørn samt observation og støtte/rådgivning i forhold til den tidlige relation mellem barn og forældre/plejeforældre. Tværfagligt og tværsektorielt arbejde er en stor del af Familieambulatoriets indsats, hvorfor statusskrivelser til socialforvaltning samt undervisning og andre formidlingsaktiviteter er en integreret del af arbejdet.  

 

Opgaverne mere konkret:  

 • Testning af børn i alderen 0-6 år (Bayley, WPPSI-IV, SSAP og ADBB)  
 •  Observation og vurdering af forældre-barn-kontakt samt tilknytningsmønstre  

 

Dette kræver:  

 • Erfaring med og/eller lyst til tværfagligt arbejde  
 • Erfaring med og/eller har lyst til at deltage i udvikling, forskning og formidling inden for Familieambulatoriets opgavefelt  

 

Vi ønsker en ansøger med:  

 • Uddannelse som cand.psych. gerne autoriseret eller specialist med erfaring indenfor børneområdet
 • Specifikt vil det være en fordel med erfaring indenfor testning af børn under 6 år samt klinisk erfaring med spædbørn og småbørn, herunder risikobørn og deres udviklingsmønstre
 • Ligeledes gerne erfaring med psykosocialt belastede familier

 

Vi tilbyder:  

 • En spændende stilling, hvor der vil være rig mulighed for at påvirke og medvirke til den forebyggende, tværfaglige og psykologfaglige indsats overfor sårbare børn og familier  
 • Mulighed for at deltage i udviklingen af det psykologfaglige arbejde i Familieambulatoriets børneteam i Region Syddanmark  
 • Tværfagligt samarbejde og sparring med vægt på høj faglighed og udvikling  
 • Mulighed for supervision  

 

Formalia:  

Løn og ansættelsesvilkår: i henhold til gældende overenskomst.  Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes børneattest.

 

Evt. spørgsmål bedes rettet til:  

• Ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen 2331 0866  

• Psykolog/tillidsrepræsentant Fani Juel Pørtner 6541 1570  

 

Ansøgningsfrist: 19. august 2019