Jobbet "Psykolog til børnepsykiatrisk ambulatorium for småbørn." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Jobbet

Psykologen vil indgå med reference til afsnitsledelsen, som sagsansvarlig for udredningsforløb i et tværfagligt samarbejde.

Afsnittet varetager udredning og behandling af børn i alderen 3-7 år, hvor der er mistanke om forskellige forstyrrelser eller udviklingsproblemer, f.eks. vanskeligheder i regulering af opmærksomhed, søvn og adfærd, forstyrrelser i socialt samspil og kontakt samt vanskeligheder i samspillet mellem barn og forældre.

Børnene undersøges og behandles ambulant. Undersøgelser foregår som regel om formiddagen, og et forløb indledes ofte med samtale med barnet og forældrene. Der vil være en efterfølgende samtale med forældrene alene. En ambulant undersøgelse forløber typisk over 2-4 uger. Forløbet kan dog vare længere, såfremt undersøgelsen fortsætter i et behandlingsforløb. Det drejer sig primært om udredning af autisme og ADHD. Desuden varetages behandlingsopgaver i form af individuel psykoedukation, forældregruppeforløb og medicinsk behandling.

I ambulatoriet arbejder psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretærer tværfagligt. Psykologer i ambulatorierne har opgaver indenfor:

 • Psykopatologisk udredning af børn, herunder psykologisk testning
 • Sagsfremstilling på klinisk konference.
 • Behandling ift. børn og forældre, herunder psykoedukation
 • Supervision og undervisning

Vi tilbyder

 • en dynamisk og udviklende arbejdsplads.
 • tværfagligt samarbejde med varierede arbejdsopgaver.
 • arbejdstid på hverdage mellem 8-16.
 • engagerede kollegaer i et godt kollegialt arbejdsmiljø.
 • deltagelse i et stort, rigt fagligt miljø.
 • Supervision.

Centrets medarbejdere og ledere arbejder på at udvikle en fælles forbedringskultur med fokus på, hvad der har værdi for patienterne og deres familier.

Vi forventer, at du

 • har autorisation
 • har gerne erfaring med udredning og behandling af børn, gerne fra børne- og ungdomspsykiatrien. Erfaring med ambulatoriearbejde kan være en fordel.
 • har fagligt engagement og gode samarbejdsevner.
 • er fleksibel og forandringsvillig   
 • kan arbejde selvstændigt, prioritere sine arbejdsopgaver og trives med ugentlige deadlines i en booket kalender.
 • kan være tydelig, men samtidig imødekommende og rummende i sin kontakt og kommunikation.

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat 1. oktober 2019

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevises ren børneattest. Centeret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Der indhentes efter aftale med ansøger altid referencer fra sidste ansættelse inden endelig beslutning om ansættelse.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning med CV, autorisationsbevis samt eventuelle bilag m.m., sendes elektronisk via linket i dette opslag.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Lise Elleman Höegh (lise.elleman.hoegh@regionh.dk), afdelingssygeplejerske Charlotte Dyrløv Madsen (cdm@regionh.dk) eller chefpsykolog Marianne Skydsbjerg (marianne.skydsbjerg@regionh.dk)

Ansøgningsfrist fredag den 23. august 2019 kl.12.00

Ansættelsessamtaler afholdes mandag, den 26. august 2019 efter kl. 12.00.

Indkaldelse sker elektronisk.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden har 650 ansatte og består af 2 afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn. Centret varetager hovedfunktion og alle specialiserede funktioner i børne- og ungdomspsykiatri. Der lægges vægt på forskning og udvikling. Der er i alt 96 psykologer ansat i BUC.Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC’s hjemmeside: www.buc-regionh.dk

Arbejdsgiver:

Region Hovedstadens Psykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center:

Afdeling Hillerød

Dyrehavevej 48, indgang 20, 1 sal

3400 Hillerød