Jobbet "Introduktionsstilling i urologi ved Urologisk klinik, Rigshospitalet." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

Ved Urologisk klinik D, Rigshospitalet, er introduktionsstilling med stillingsnummer 130153-i-01 ledig til besættelse pr. 1. sep. 2019 eller snarest derefter. Stillingen kan evt. besættes som uklassificeret reservelæge stilling.

Ansættelsestiden er begrænset til 12 måneder. Uddannelsesprogrammet er tilpasset uddannelsesordningen, således at stillingen kvalificerer til ansættelse i hoveduddannelse i urologi.

Udover basale urologiske operationsfærdigheder, vil man blive oplært i urologisk ultralydsscanning og anlæggelse af nefrostomi. I afdelingen udføres laparoskopiske, robotassisterede laparoskopiske samt åbne operationer, deriblandt nyretransplantationer. Derudover deltager afdelingen i organudtagninger på hele Sjælland og Bornholm.

Under ansættelsen tilbydes laparoskopisk færdighedskursus på grise.

Reservelægen indgår i 7 skiftet døgnvagt i forvagtslaget.

Det er en forudsætning for ansættelse, at man har bestået KBU-forløb.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Regionernes Løn- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Yderligere oplysninger om stillingen og ansøgning stiles til Klinikchef Malene Rohrsted tlf. 3545 0571.

Ansøgningen skal være modtaget senest 5. august 2019 kl. 12. Der vil løbende blive afholdt samtaler.