Jobbet "Pårørendementor søges til ældrepsykiatrisk enhed på Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Brænder du for at gøre en forskel for pårørende til personer med psykisk sygdom? Og har du selv erfaringer som pårørende i psykiatrien, som du gerne vil anvende til at hjælpe andre pårørende samt dele med medarbejdere og ledere i psykiatrien? Så er du den, vi søger som pårørendementor i Ældrepsykiatrisk Enhed på Psykiatrisk Center Amager.

Vi søger en medarbejder, der har personlig erfaring med at være pårørende til en person med psykisk sygdom og som har været og /eller er i behandling i hospitalspsykiatrien. Da du både vil have din gang på døgnafsnit og i vores ambulatorium, er det en fordel, at du har prøvet at være pårørende under indlæggelse såvel som under ambulant behandling.

Du kommer til at indgå i en tværfaglig medarbejdergruppe, hvor du som medarbejder bringer dine egne erfaringer i spil i arbejdet med pårørende til patienter i behandling hos os og ift. patienter, dine kommende kollegaer og lederne i den ældrepsykiatriske enhed og på Psykiatrisk Center Amager generelt.

I Region Hovedstadens Psykiatri har vi gode erfaringer med at ansætte recoverymentorer – medarbejdere med egne patienterfaringer, som bidrager til en behandling og rehabilitering med fokus på recovery, ressourcer og håb.
Stillingen som pårørendementor er nyoprettet – og er derfor en ny funktion på Psykiatrisk Center Amager, så du skal trives i at gå nye veje og tage initiativ. Du er selv primus motor i at udvikle og forme din stilling i et tæt samarbejde med enhedens pårørende og patienter samt med de øvrige medarbejdere og lederne i enheden.

Du kommer til at indgå som en del af medarbejdergruppen, og din opgave bliver bl.a.

 • Indgå i et samarbejde med enhedens personale om inddragelse af og støtte til den pårørende
 • Tilbyde samtaler med pårørende til patienter på vores døgnafdeling og ambulatorie
 • Have kendskab til bruger- og pårørendeorganisationer i lokalområdet og i regionen
 • Støtte og vejlede de pårørende og guide dem videre til andre pårørendetilbud

Dine kvalifikationer er

 • Du har erfaring som pårørende til en patient i hospitalspsykiatrien (døgnafsnit og ambulatorium)
 • Det er en fordel, hvis den, du er pårørende til, har været indlagt mindst en gang.
 • Du har evner og lyst til mentorarbejde med fokus på at være rollemodel og brobygger mellem pårørende og medarbejdere og ift. den ældrepsykiatriske enhed og civilsamfund (hjem, lokalmiljø mv.)
 • Du kan arbejde selvstændigt, er udviklingsorienteret, udadvendt og initiativrig og kan igangsætte aktiviteter
 • Du er god til at have reflekterende samtaler med andre mennesker og er god til at lytte
 • Du er stabil og har gode samarbejdsevner
 • Du har erfaring med og/eller lyst til at undervise og formidle

Ansøgningsprocedure
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om fuldt cpr-nr., CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder. Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Afdelingssygeplejerske Michael Langdorf-Jørgensen på telefon 38641757 eller mail: Michael.langdorf-joergensen@regionh.dk eller
Afdelingssygeplejerske Elsemarie Bach på telefon 38641769 eller mail: Elsemarie.bach@regionh.dk

Ansøgningsfrist: Den 13. september 2019, kl. 12.00 . Ansættelsessamtaler afholdes i uge 39. 

Løn- og ansættelsesforhold
Du ansættes på FOA-overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg i henhold til dine kvalifikationer.

Stillingen er på 15 timer ugentligt. Det vil være hensigtsmæssigt med aftenarbejde gennemsnitslig én aften om ugen.
Du bliver ansat på Ældrepsykiatrisk enhed, som består af et døgnafsnit og en ambulant enhed, og du vil referere til afdelingssygeplejersken i døgnafsnittet.

 Du er velkommen til at kontakte TR, Peter Beck Nielsen på telefon 3864 1675 eller mail: peter.beck-nielsen@regionh.dk

Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her

Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der, på nær Christianshavn, dækker hele Amager, Vesterbro og Sydhavnen. Befolkningsgrundlaget udgør ca. 240.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centeret har ca. 500 ansatte fordelt på såvel døgnafsnit som ambulante funktioner på de tre matrikler. Digevej har 129 sengepladser fordelt på intensive, åbne og ambulante afsnit – herunder modtage afsnit og dertil hørende akutmodtagelse. Den ambulante behandling varetages desuden på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej med bl.a. et Opus Ambulatorium og et Gadeplansteam. Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktiviteter i relation til en bred vifte af studerende, en forskningsenhed og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse. Psykiatrisk Center Amager har gode trafikale forbindelser med gode busforbindelser og Sundby Metrostation som nabo.

Du kan læse mere om centeret klik her