Jobbet "Ergoterapeut til geriatri på Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Et spændende job med faglige udfordringer og ansvar for dig, der tør tage det.

Om stillingen

Geriatrien er både i fusion og forandring. Vi søger en skarp og erfaren ergoterapeut med viden om, og stor interesse for, arbejdet i - og udviklingen af - det geriatriske felt på to fusionerede og nyåbnede sengeafdelinger på Bispebjerg Hospital.

Arbejdsopgaverne vil primært bestå i ADL-vurderinger, gerne ved brug af AMPS, ADL-vurdering og sagsbehandling i forbindelse med patientens udskrivelse. Vi foretager vurdering og behandling af patienternes synkefunktion, hvorfor det vil være en fordel, hvis du har teoretisk og praktisk erfaring hermed.

Du vil i hverdagen være en del af et dynamisk geriatrisk/medicinsk team bestående af 7 ergoterapeuter og 4 fysioterapeuter, som tilsammen dækker det geriatriske område, to akutmedicinske afdelinger, Intensiv afdeling og hospitalets øvrige medicinske afdelinger. I afdelingen vil du indgå i det tværfaglige team sammen med fysioterapeuter, plejepersonale, læger, m.fl.

Vi er et godt hold, der vægter den faglige kunnen og viden, såvel som det sociale samspil i løbet af arbejdsdagen, højt. Det er en forudsætning, at alle i teamet er fleksible og medvirker til den daglige prioritering, planlægning og udførelse af opgaverne omkring den enkelte patient.

Hvem er vi?

Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital fungerer som en klinisk tværgående enhed med egen forskningsenhed. I afdelingen ønsker vi at gøre en forskel. Vi prioriterer forskning og udvikling, er åbne for nytænkning, og vi tager ansvar for vores faglige standard gennem progressiv og kritisk tilgang til vores arbejde – vi forventer, at du arbejder med samme udgangspunkt og naturligt tager aktiv del i udviklingen.

Vi forventer, at du:

 • ser dig selv som en vigtig del af arbejdet med den ældre indlagte patient
 • tager ansvar for din faglighed og indgår som aktiv medspiller i den faglige udvikling
 • har styr på din ergoterapeutiske terminologi, er fagligt velfunderet og har faglig gennemslagskraft
 • er effektiv og præcis i dokumentation og formidling af dit arbejde, både skriftligt og mundtligt
 • er ansvarsbevidst, selvstændig og har gode samarbejdsevner
 • er robust, reflekterende og har personlig modenhed
 • er handlekraftig, og i besiddelse af et godt overblik i en travl hverdag.

Vi tilbyder:

 • et udfordrende og selvstændigt job i en stor og spændende organisation
 • en arbejdsplads som har fokus på forskning og udvikling
 • en arbejdsplads hvor målsætningen er implementering af evidensbaseret praksis
 • tværfagligt samarbejde, hvor terapeuter er en meget værdsat faggruppe og vigtig del af patientforløbet
 • en arbejdsplads der har positive forventninger til dig.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes i en fast stilling på 37 timer om ugen. Stillingen er til besættelse den 1. oktober 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Nysgerrig?

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsterapeut Gitte Lund Jansen på telefon 5153 2766. Du kan også læse mere om afdelingen på vores hjemmeside: https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/fysio-og-ergoterapiafdelingen/Sider/default.aspx

Ansøgning

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelser rettes til afdelingsterapeut Gitte Lund Jansen. Ansøgning og CV sendes online via linket til højre.

Søg stillingen via linket til højre senest søndag den 18. august 2019.

Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 27. august 2019.