Jobbet "Akutafdelingen i Randers søger nye speciallæger" er udløbet

Region Midtjylland

Akutafdelingen, læger

Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

Dit næste skridt
Nyuddannet speciallæge med lyst til akutmedicin? Så se her!
 
Akutafdelingen i Randers søger nye speciallæger
 
Er du nyuddannet speciallæge med lyst til at lære endnu mere?
 Har akutmedicin altid haft din interesse, men specialet fandtes bare ikke, da du skulle vælge karriere? Eller har du allerede et par års erfaring som speciallæge, men lyst til at prøve noget nyt?
Så er muligheden der nu. Akutafdelingen i Randers søger to afdelingslæger til at styrke vores speciallægestab.
 
Akutafdelingen i Randers er en travl, men velfungerende akutafdeling, hvor vi er kommet rigtig langt med akutkonceptet. Vi er en selvstændig afdeling, hvor udviklingen går hurtigt og nye ideer konstant prøves af.
 
Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning og behandling af alle patienter med symptomer indenfor det kirurgiske, medicinske, kardiologiske og psykiatriske område. Vi arbejder med et 4 timers princip, hvor alle akutte patienter ses af et team med sygeplejerske, yngre læge og speciallæge umiddelbart ved ankomst og senest 4 timer efter skal have en behandlingsplan. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives  direkte fra akutafdelingen.
 
Akutafdelingens speciallæger deltager som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb herunder deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.
 
Alle afdelingens speciallæger forventes at have eller opnå relevant efteruddannelse i akutmedicin. Du vil derfor også blive tilbudt et individuelt tilrettelagt videreuddannelsesforløb i, så du kan blive speciallæge i akutmedicin.
 
Vi er en stor uddannelsesafdeling med 25-30 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin, introduktionsuddannelse i akutmedicin og inden længe også hoveduddannelse i akutmedicin. Vi vægter mesterlæren og den kliniknære, situationsbestemte og casebaserede uddannelse højt.  Det er afgørende, at du har lyst og interesse i at lære fra dig og tage ansvar for de yngre kollegaers udvikling. Har du erfaring for eller lyst til at arbejde med simulations-og færdighedstræning vil det kun være et ekstra plus.
 
Om Akutafdelingen
 
Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives  direkte fra akutafdelingen efter en gennemsnitslig liggetid på 8 timer.
Aktuelt er der godt 180 ansatte i afdelingen - læger, sygeplejersker og sekretærer.
 
På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 10 afdelingslæger/overlæger. Aktuelt er vi 8 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Vi er tre speciallæger i akutmedicin og de øvrige speciallæger har alle gennemført eller er ved at gennemføre fagområdeuddannelse i akutmedicin.
  
Forskning
Akutafdelingen har ikke aktuelt selvstændig forskningsaktivitet, men samarbejder med bla Center for Akutforskning om flere projekter. Har du selv forskningserfaring eller lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der være gode muligheder og opbakning fra afdelingsledelsen
 
Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller (7.30)8.00-18.00
 
Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen.
 
Vi ønsker stillingen besat med en speciallæge, der
 • har speciallægeanciennitet mellem 0 og 5 år i et relevant speciale
 • har lyst til arbejdet som akutlæge og være med til at opstarte et helt nyt speciale
 • ikke er bange for at arbejde i et felt, hvor man ikke er ekspert endnu
 • ikke er bange for at bede om hjælp, når noget er nyt, men har lyst til at lære
 • trives ved forandringer og en organisation, hvor nye ideer hele tiden prøves af
 • vil engagere sig i sin arbejdsplads og yngre lægers uddannelse
 • er uhøjtidelig og god til at håndtere stressede situationer i en god tone
 • er opmærksom på sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner
 • altid har patientens interesser for øje
Vi tilbyder
 • et godt arbejdsklima i en afdeling, der er i rivende udvikling og vant til forandringer
 • en spændende klinisk hverdag, på et højt fagligt niveau
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer
 • tæt opbakning fra afdelingsledelsen
 • gensidig uddannelse i speciallægegruppen gennem sidemandsoplæring
 • oplæring i klinisk ultralyd og specialets praktiske færdigheder
 • individuelt tilrettelagt uddannelsesplan med henblik på, at du bliver speciallæge i akutmedicin
 • gode muligheder for at deltage i øvrig uddannelse og supplerende kurser
 
Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet her: http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger  
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.
 
Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.
 
Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk

Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk
 
Oversygeplejerske Bente Birgitte Fogh  Tlf. 78 42 03 02 eller e-mail benfog@rm.dk

Ansøgningen skal sendes via link: "Søg job/send ansøgning"
 
Ansøgningsfrist fredag den 16. august 2019
 
Samtaler forventes afholdt i uge 34 og  35
 
Ansættelsesstart 1. oktober 2019 eller efter aftale

 
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers herunder den lægelige videreuddannelse på hospitalet på:
www.regionshospitalet-randers.dk
 
Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/ 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.