Jobbet "Fysioterapeut til afsnit 2711, Psykiatrisk Center Nordsjælland (PCN), Helsingør" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kristineberg 3, 3000 Helsingør

Dit næste skridt

Åbent døgnafsnit 2711 i Helsingør søger fysioterapeut til barselsvikariat pr. 1. oktober 2019.

Har du lyst at sætte dine fysioterapifaglige kompetencer i spil i psykiatrien?

Vi søger en engageret og positiv fysioterapeut som vil være en del af vores tværfaglige team på åbent voksenpsykiatrisk sengeafsnit med 16 pladser. Vi er beliggende i et naturskønt område, i et lyst og moderne byggeri sammen med to andre åbne sengeafsnit, distriktspsykiatri og opsøgende psykiatrisk team. 

Målgruppen er hovedsagelig patienter lidende af psykose, depression, angst, krise, misbrug eller personlighedsforstyrrelse.  

Du vil udover at varetage individuelle behandlinger også varetage gruppebehandling på tværs af afsnittene sammen med 2 andre fysioterapeuter.  

På afsnit 2711 arbejder vi (plejepersonale, læge, psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut) tæt sammen om at tilbyde en helhedsorienteret behandling inden for den kognitive referenceramme, med patienten i centrum og med fokus på mestring af sygdom og hverdagsliv. Vi er i vores arbejde optaget af at skabe en tryg, positiv og medinddragende kultur for såvel patienter, pårørende som personale. Vi arbejder målrettet med udvikling og forbedring af vores arbejde, hvilket giver dig som medarbejder mulighed for at have indflydelse på dit daglige arbejde.  

Forbedringskultur 

Du bliver en del af en forbedringskultur, hvor vi styrer efter at skabe mere værdi for patienterne. Det betyder i hverdagen, at du i samarbejde med dine kolleger har fokus på en systematisk forbedring af kvaliteten i jeres arbejde, gennem en fortløbende udvikling af kompetencer og arbejdsgange med henblik på at matche patienternes ønsker og behov 

Jobindhold:  

Det fysioterapeutiske arbejdsområde omfatter tilpasset fysisk aktivitet, kropsterapi og genoptræning af den psykiatriske patient. Fysioterapeuten bidrager bl.a. med udredning, individuelle behandlinger og gruppebehandling af forskellig karakter i tæt samarbejde med mono- og tværfaglige kollegaer.  

Du vil desuden blive en del af Psykiatrisk Center Nordsjællands fysioterapeutfaggruppe med mulighed for faglig sparring, vidensdeling og deltagelse i udviklingsaktiviteter sammen med centrets øvrige 13 fysioterapeuter. 

Dine opgaver vil bestå af:

 • Individuel undersøgelse og behandling målrettet den enkelte patients problemområder fx inaktivitet, angst, uro, nedsat kropskontakt, anspændthed 
 • Varetagelse af gruppebehandlinger fx motionsgruppe, B-BAT gruppe i samarbejde med 2 andre fysioterapeuter  
 • Varetagelse af målrettet fysisk aktivitet i og udenfor afsnittet tilpasset patienternes ressourcer og behov fx inaktivitet, rastløshed, overdreven fysisk aktivitet, overvægt, generel de-konditionering 
 • Foretage fysisk funktionsvurdering  
 • Genoptræning ved funktionstab  
 • Deltagelse i behandlingsplansmøder hvor det er relevant for patienten, i tværfaglig supervision og i faglig udvikling  
 • Relationsarbejde i afsnittet ift. opnåelse af tillid og samarbejde med patienten       

Vi tilbyder:

 • Grundig introduktion 
 • Et afvekslende arbejde med mulighed for faglig udvikling  
 • Ugentlig tværfaglig kognitiv supervision i afsnittet 
 • Månedlig monofaglig supervision i Helsingør og fagligt forum med andre fysioterapeuter fra PCN 
 • Inspirerende mono-og tværfagligt samarbejde med engagerede og dygtige kolleger
 • Et udviklingsorienteret miljø
 • Deltagelse i udviklingsdage 

Vi forventer, at du

 • Har erfaring med psykiatrisk fysioterapi eller er nysgerrig på at få det  
 • Ser fysioterapeutiske muligheder i et travlt åbent sengeafsnit i samarbejde med patienter og pårørende 
 • Er orienteret i de nyeste fysioterapeutiske behandlingsmetoder og ønsker at udvikle dig fagligt 
 • Varetager psykoedukation i samarbejde med andre fysioterapeuter 
 • Er ansvarsfuld og har gode samarbejdsevner  
 • Kan engagere dig både mono- og tværfagligt 
 • Ønsker at bidrage til faglig udvikling og forbedringer 
 • Har et grundlæggende IT-kendskab og gerne kendskab til Sundhedsplatformen 
 • Tager ansvar for et fælles godt arbejdsmiljø          

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer med mulighed for drøftelse af timeantal. Tiltrædelse pr. 1. oktober 2019.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Danske Fysioterapeuter/Ergoterapeutforeningen, og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Helena Holmquist på tlf. 38 64 32 40/24 63 33 86 eller udviklingsfysioterapeut Anette Klahr på tlf. 38 64 30 30/29 99 78 61. 

Ansøgningsfristen er d. 20.august 2019, kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 21. august 2019.