Jobbet "Ergoterapeut til Rehabiliteringsafdelingen OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Fast stilling som ergoterapeut på 37 timer i Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse fra d. 01/11 2019.

Du ansættes i funktionsområde 04 på Odense matriklen i Rehabiliteringsafdelingen. Der kan muligvis forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Svendborg.

Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.

Du vil indgå i et vagtrul for weekend og helligdagsvagter ca. hver 6. weekend.

Dine arbejdsopgaver

Stillingen dækker primært opgaver på endokrinologisk og reumatologisk afdeling (MC/98) samt Fælles Akutmodtagelse (FAM). Der vil være opgaver på de øvrige internt medicinske afdelinger, der dækkes af Fo4: Geriatrisk-, Nyremedicinsk-, Medicinsk Mavetarmsygdomme, Lungemedicinsk-, Infektionsmedicinsk- og Intensiv afdeling.

Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være undersøgelse og udredning, herunder ADL-vurderinger med henblik på vurdering af fysisk og kognitiv funktionsevne, vurdering af behov for behandlingsredskaber, vurdering af synkefunktion, udarbejdelse af genoptræningsplaner, samt kontakt med primærsektor og pårørende, for at sikre den gode udskrivelse.

Du vil indgå i det tværfaglige samarbejde på afdelingerne med fysioterapeuter, plejepersonale og læger.

Vi søger en ergoterapeut der

 • Har en særlig interesse for at arbejde med medicinske patienter.
 • Har en særlig interesse for at arbejde med det akutte patientforløb.
 • Har viden og forståelse for de medicinske patients problemstillinger.
 • Besidder empati og kan udvise rummelighed i kontakten med patienten.
 • Kan bevare overblikket og roen samt være nærværende i kontakten med patienten i et dynamisk miljø.
 • Er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient.
 • Har erfaring med at udføre ADL-vurderinger og vurdering af synkefunktion.
 • Har erfaring med at arbejde på sygehus.
 • Er ivrig efter at udvikle sin faglighed og formidle den.
 • Trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt.
 • Er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver.
 • Har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Søger udfordringer og anerkender når du har brug for assistance og sparring.

Om os 

Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus.  Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter.

I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, bestående af 10 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement, lyst til at gøre en forskel i patientforløbene og stort socialt fællesskab.

Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.   

Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team hvor dygtige og engagerede kolleger, har fokus på patienten og opgaveløsningen.

Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.  

Hvis du har spørgsmål 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Ledende terapeut, Robert Jull, robert.elbaek.jull@rsyd.dk, Tlf. 21 67 91 46.

Ergoterapeut: Anne Bek Jellinghof, Anne.Jellinghof@rsyd.dk, Tlf. 30 43 35 15 

Ansøgningsfrist

Bemærk ansøgningsfristen er d. 8/9 2019 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 24/9 2019