Jobbet "Lægesekretær til flyverstilling på Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Psykiatrisk Center Amager søger en lægesekretær til en fast ”flyverstilling” med start snarest og ugentligt timeantal på 30-35 timer.

På Psykiatrisk Center Amager er vi i alt 24 lægesekretærer fordelt på 3 matrikler; Digevej, Hans Bogbinders Alle og Gl. Kongevej.  Vi udvikler os i takt med de nye opgaver der kommer i vores fag. Vi er gode kollegaer, der hjælper hinanden på kryds og tværs.

Vi tilbyder:

 • En fleksibel hverdag, hvor en af dine mange opgaver kunne være at tage imod patienter og telefonbetjening jævnfør Regionens strategimål Ventet og Velkommen
 • Kvalitetssikring i forhold til korrekt registrering via arbejdslister i Sundhedsplatformen
 • Skanning af relevant materiale herunder samtykkeerklæringer
 • Oplæring i de forskellige arbejdsgange her på stedet
 • Engagerede mono- og tværfaglige kollegaer, der hjælper hinanden 
 • Et uformelt miljø
 • Månedlige sekretærmøder
 • SP-Vidensdeling og workshops ad hoc
 • Massageordning

Vi forventer:

 • Er uddannet lægesekretær
 • Har et godt kendskab til Sundhedsplatformen
 • Har erfaring med patientkontakt, gerne fra psykiatrien
 • Er godt til at prioritere i opgaver og samtidig bevare overblikket
 • Arbejder selvstændigt, struktureret og effektivt og tage aktiv del i egen faglig udvikling
 • Udviser fleksibilitet
 • Er smilende og imødekommende

Da der er tale om en flyverstilling, kan opgaverne variere både i forhold til ambulant- og døgnfunktion.

Der vil være en del kontakt med patienter, pårørende, myndigheder og behandlerteam, både via telefon og personligt fremmøde. Dette stiller krav om at du er imødekommende, respektfuld og parat til at yde en god og professionel service og vigtigst af alt er nysgerrig og omstillingsparat.

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Liselotte Larsen via mail: liselotte.larsen@regionh.dk eller på tlf. 2013 6322

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen er på 30-35 timer ugentligt med mødetid i tidsrummet 8:00-15.30, fredag 8:00-15:00. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.  

Ansøgningsfrist den 23. august kl. 12.00 med afholdte samtaler i uge 35.

Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her.

Om Psykiatrisk Center Amager:
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i psykoterapeutisk ambulatorium og ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium, APH (akut Psykiatrisk Hjælp), et botilbudsteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer.
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 4. semester ved Københavns Universitet.

Du kan læse mere om centret her.