Jobbet "Lægesekretær med forløbskoordinatorfunktion til Danmarks bedste mindre hospital, Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg" er udløbet

Region Midtjylland

Diagnostisk Center

Falkevej 1, 8600 Silkeborg

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde som lægesekretær med forløbskoordinatorfunktion på Danmarks bedste mindre hospital, så har vi en fast stilling i  Røntgen og Skanning, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.
 
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer, og er ledig til besættelse fra 1.10.2019
 
Om stillingen
Har du lyst til at være med til at udvikle gode patientforløb af høj kvalitet,  så er du måske vores nye kollega?
 
Du har en fleksibel tilgang  til de opgaver, du løser, da  sekretærerne i Røntgen og Skanning  bestrider mange forskelligartede funktioner som booking af undersøgelser, opstart  af pakkeforløb og vejledning til praktiserende læger, patienter og samarbejdspartnere, receptionsfunktion med modtagelse  af patienter, klargøring af konferencer og telefonpasning.
 
Forløbskoordinatorfunktionen indebærer blandt andet, at du er afdelingens kontaktperson for de kliniske afdelinger og praktiserende læger i forbindelse  med pakkeforløb. Du koordinerer hensigtsmæssige patientforløb i forbindelse med cancerpakker, det vil sige indkaldelse, bestilling  af blodprøver, bestilling af relevante tidligere optagelser  til sammenligning.
 
Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Vi har brug for dig, hvis du:
 • Har erfaring med IT, og kendskab til RIS, IMPAX og Midt-EPJ er en fordel, men ikke et krav
 • Er fagligt velfunderet og bidrager  med en effektiv arbejdsindsats
 • Sætter  pris på tværfaglighed, og evner også at indgå i selvstændige team
 • Kan tænke kreativt, prioritere og organisere
 • Er stabil i dit fremmøde og siger ja til udfordringer
 • Viser tillid til dine kolleger, har smil på læben og glimt  i øjet
 • Kan håndtere og skabe sig overblik i kritiske/pressede situationer
 • Gode samarbejdsevner
 • Tænker "vi" og ikke "jeg"
Vi tilbyder dig:
 • Introduktion og individuelt tilpasset oplæring
 • Et speciale, der rummer mange forskellige arbejdsopgaver
 • Et travlt, men rart og tværfagligt arbejdsmiljø
 • En hverdag, du selv er med til at præge
 • Mulighed for personlig  udvikling
Om Røntgen og Skannings profil
Røntgen og Skanning er omdrejningspunkt for Diagnostisk Center. Vi modtager  hver dag patienter med meget kort ventetid og patienter direkte fra praktiserende læger.
 
Afdelingen er i konstant  udvikling for at skabe optimale forløb for patienterne og hurtige svar til vores samarbejdspartnere.
 
Afsnittet Røntgen og Skanning er fuldt  digitaliseret og har 3 MR-skannere, 3 CT-skannere, 3 ultralydsrum, 4 knoglestuer og udefotofunktion.
 
Vi er et dynamisk afsnit, hvor kvalitet, kreativitet, samarbejde, selvstændighed og god stemning  blandt kolleger er i højsæde. Vi arbejder med teamdannelse  på tværs af faggrupper og med deltagere  fra samarbejdspartnere. Derfor er vi en attraktiv medspiller i forhold  til Diagnostisk  Centers udvikling af nye patientforløb.
 
Vi ser os selv som en attraktiv  arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for forhindringer. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende  positiv hverdag.
 
Om Diagnostisk Center
I Diagnostisk Center arbejder 63 lægesekretærer, fordelt  i 3 teams med hver sin teamkoordinator. Hvert  team aftaler  selv varetagelse  af opgaver  ved ferie og andet fravær, ligesom der efter  ønske kan være mulighed  for at rotere mellem  opgaverne.
 
Diagnostisk  Center er af Region Midtjylland udpeget  til at være regionens  spydspids  i udviklingen af innovative patientforløb. Dette udvikler  vi bl.a. gennem en ny organiseringsform, hvor Røntgen og Skanning og Medicinsk Afdeling er blevet  fusioneret til et - med en fælles ledende lægesekretær og og en lægesekretærsouschef. En af de meget store opgaver i Diagnostisk  Center er omlægningen af vores aktivitet fra akutte patientforløb til elektive  og subakutte patientforløb. Herved kan mange akutte indlæggelser undgås.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Regionshospitalet Lemvig og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fem regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenheden  Midt på www.hospitalsenheden Midt.dk. om løn- og ansættelsesvilkår. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Om løn-  og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende  overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse  af børneattest i forbindelse  med ansættelse  af personale  m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse  med eventuel  ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger  om stillingen kan fås ved henvendelse til teamkoordinator Maria Randlev på tlf. 7841 7550 eller  lægesekretærsouschef Lene Skov Trampedachs  Bertel på tlf. 7841 7824.
 
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtil erfaring  skal være os i hænde elektronisk senest 23. august  2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 28.8.2019.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.