Jobbet "Afdelingslæge/Overlæge ved Trombose- og AK-Centret, Næstved-Slagelse-Nykøbing F Sygehuse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 39, 4700 Næstved

Dit næste skridt

 

Ved Trombose- og AK-Centret, Næstved-Slagelse-Nykøbing F Sygehuse, er en stilling som afdelingslæge/overlæge ledig med tiltrædelse 1. november 2019 eller efter aftale.

Om Trombose- og AK-Centret

Trombose- og AK-Centret er et klinisk afsnit knyttet til Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved-Slagelse-Nykøbing F Sygehuse og er fysisk beliggende på Næstved Sygehus.

 Trombose- og AK-Centret i Næstved varetager ambulant udredning og behandling af patienter med tromboemboliske sygdomme henvist fra hele Region Sjælland, herunder vurdering og behandling af gravide med trombose eller relaterede svangerskabsproblemer samt vurdering og kontrol af patienter i antikoagulationsbehandling. Lægeambulatoriet modtager årligt ca. 1.300 nyhenviste patienter. I dagtid yder centret rådgivningsfunktion til regionshospitalerne, almen praksis og speciallægepraksis.

 Trombose- og AK-Centret driver en AK-Skole til oplæring i selvstyret VKA behandling. AK-Skolen har 1.250 patienter tilknyttet og oplærer årligt 150 nye. Trombose- og AK-Centret er omdrejningspunkt i AK-Hjemmepleje, som er et tværfagligt, tværsektorielt samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje/plejehjem og almen praksis vedrørende styring af VKA-behandling i eget hjem. Aktuelt er 368 borgere i regionen tilknyttet ordningen, som i skrivende stund ikke findes andre steder i Danmark. Endvidere driver centret sygeplejerskebemandede AK-klinikker i Slagelse og Næstved.

 Trombose- og AK-Centret er tværfagligt bemandet med højt engagerede og kompetente medarbejdere, herunder 2 bioanalytikere, 5 sygeplejersker, 3 lægesekretærer og 1 speciallæge og 1 yngre læge. Den daglige drift ledes af en afdelingsbioanalytiker i tæt samarbejde med specialeansvarlig overlæge. Sygeplejersker og bioanalytikere opkvalificeres løbende og varetager et stort antal patientkontakter og behandlingsdoseringer. Efteruddannelse og uddelegering er med til at øge faglig styrke og arbejdsglæde.

 Funktioner og kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en afdelingslæge -/ overlægekvalificeret speciallæge i relevant klinisk speciale. En person med klinisk erfaring inden for fagområdet trombose & hæmostase foretrækkes.  

Afdelingslægen/overlægen skal som udgangspunkt varetage klinikfaglige opgaver vedrørende udredning, behandling, rådgivning, forløbstilrettelæggelse og opfølgning af ambulante patienter henvist til AK-centret. Afdelingslægen/overlægen skal medvirke til fortsat faglig udvikling, undervisning, supervisering, kvalitetsarbejde og forskningsprojekter.

Vi kan tilbyde dig et udfordrende og udviklende afdelingslæge-/overlægejob med høj grad af selvbestemmelse, mulighed for kompetencetilegnelse og videreudvikling inden for fagområdet trombose & hæmostase i Region Sjælland, et stærkt fagligt miljø med dygtige og engagerede medarbejdere, der fungerer i tværgående teams, arbejde i en afdeling med stærke værdier, stor social kapital og gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.

 Trombose- og AK-Centret har gennemgået en stor udvikling med nye og ændrede arbejdsgange for at optimere kvalitet og effektivitet. Vi driver bl.a. DVT-klinik med fokus på opfølgning af patienter med tromboemboliske sygdomme og evt. senfølger heraf.

Du kan blive en del af den fremadrettede forandringsproces med at få styrket DVT-Klinikken med et udvidet tilbud til disse patienter.

 Varetagelsen af opgaverne forudsætter lyst til og gode evner for tværfagligt samarbejde samt lydhørhed over for medarbejdere, samarbejdspartnere og patienter. Vi forestiller os, at du er faglig stærk, nysgerrig, initiativrig og god til at tilegne dig ny viden og omsætte denne faglige viden til gavn for patienter og kollegaer/ medarbejdere. Vi forventer også, at du er god til at kommunikere, undervise, supervisere og motivere, samtidig med at du arbejder struktureret, hensynsfuldt, har overblik og er god til overtage/overlevere opgaver og patienter.

 Stillingen er i udgangspunkt fuldtidsstilling og er vagtfri.

 Ansættelse sker på Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved-Slagelse-Nykøbing F Sygehuse, med funktion ved Trombose- og AK-Centret i Næstved. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger/afdelingslæger indgået mellem Danske Regioner, Foreningen af speciallæger og Foreningen af Yngre Læger. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside, ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller wordformat.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest den 31.08.2019.

Ansættelse forventes at være 01.11.2019, eller efter aftale.

I den faglige bedømmelse ses på kompetencer vedrørende Medicinsk Ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Organisator/leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel, se venligst Lægeforeningens hjemmeside: De syv lægeroller.

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave