Jobbet "Lægesekretær søges til Ambulatorium for Psykoterapi, Psykiatrisk Center Amager" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Vi søger en uddannet lægesekretær til fastansættelse 35 timer i vores Ambulatorium for Psykoterapi med start per 1. oktober 2019 eller snarest.

På Psykiatrisk Center Amager er vi i alt 24 lægesekretærer fordelt på 3 matrikler; Digevej, Hans Bogbinders Alle og Gl. Kongevej.  Aktuelle stilling er på placeret på Digevej. Lægesekretærteamet i Ambulatorium for Psykoterapi består af 4 lægesekretærer. Organisatorisk refereres der til den ledende lægesekretær.

Ambulatorium for Psykoterapi er en ambulant enhed med aktuelt 23 medarbejdere (læger, psykologer, tværfagligt behandlerpersonale, socialrådgiver og lægesekretærer). Ambulatorium for Psykoterapi behandler patienter med depression, angst og personlighedsforstyrrelser, dels i pakkeforløb, dels i regionsfunktion for komplicerede personlighedsforstyrrelser.

Behandlingen foregår overvejende i grupper – både kognitiv adfærdsterapi, dialektisk adfærdsterapi og dynamisk/mentaliseringsbaseret terapi. Du vil blive en del af et afsnit, hvor vi lægger vægt på høj faglighed, et godt tværfagligt samarbejde, selvstændighed, gensidig respekt og ansvarlighed for fælles opgaver.

Jobbet:
Lægesekretærerne varetager alle funktioner omkring registreringer af vores patienter i de patientadministrative systemer og indgår i et tæt samarbejde med behandlerteamet. Lægesekretærerne har en vigtig og central rolle i forhold til kvalitetssikring af registrering, som er af stor betydning for patientens videre forløb. Du skal være indstillet på at indgå i et rul imellem Receptionen Ventet og Velkommen (skranke/telefon/patientkontakt) og Sekretariat (back-office opgaver).

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til:

 • FLOW og Behandlingseffekt
 • Henvisning/visitation i SP
 • Pakkeforløb
 • Kalenderbyg

Vi tilbyder:

 • Monofaglige personalemøder
 • Forbedringsmøder både mono- og tværfagligt
 • Oplæring i de forskellige arbejdsgange her på stedet
 • Introduktion til Psykiatrisk Center Amager og Region Hovedstadens Psykiatri
 • Engagerede mono- og tværfaglige kollegaer, der hjælper hinanden 
 • SP-Vidensdeling og workshops ad hoc
 • Massageordning

Vi forventer:

 • At du er uddannet lægesekretær
 • At du har et godt kendskab til Sundhedsplatformen
 • At du har erfaring med patientkontakt, gerne fra psykiatrien
 • At du er god til at prioritere i opgaver og samtidig bevare overblikket
 • At du kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt og tage aktiv del i egen faglig udvikling
 • At du kan håndtere uventede og pressede situationer
 • Udviser fleksibilitet
 • Er smilende og imødekommende

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen er på 35 timer ugentligt med mødetid i tidsrummet 8:00-15.00. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. For yderligere oplysninger herom, kontakt gerne din TR, lægesekretær Heidi Kongebro Nielsen på e-mail: heidi.kongebro.nielsen@regionh.dk

Ansøgningsprocedure:
Ansøgningen skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser. Ansøgningen skal sendes via linket herunder.
Der indhentes altid, efter aftale med ansøger, referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende lægesekretær Liselotte Larsen via mail: liselotte.larsen@regionh.dk eller på tlf. 2013 6322

Ansøgningsfrist den 23. august kl. 12.00 med afholdte samtaler mandag d. 26. august 2019.

Du kan læse mere om at være ansat i Region Hovedstadens Psykiatri på vores onboarding site, klik her.

Om Psykiatrisk Center Amager:
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 239.000 borgere med forventning om yderligere befolkningstilvækst. Centret har ca. 500 årsværk.
Centeret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Centret har 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne sengeafsnit samt et modtageafsnit og dertil hørende akutmodtagelse.
Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej og i psykoterapeutisk ambulatorium og ældrepsykiatrisk ambulatorium, som ligger på Digevej. Derudover har vi et OPUS ambulatorium, APH (akut Psykiatrisk Hjælp), et botilbudsteam og et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.
Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier KBU- (klinisk basis- uddannelse), speciallæge i almen medicin samt til Introduktions- og hoveduddannelsesstillinger i psykiatri og til uddannelse af specialpsykologer.
Centeret varetager studenterundervisningen af medicinstuderende på 4. semester ved Københavns Universitet.

Du kan læse mere om centret her.